Forse uitbreiding voor Brainport Industries Campus

De ontwikkeling van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven gaat een volgende fase in. De behoefte aan vestigingslocaties voor zowel de hightech maakindustrie als onderwijsinstellingen groeit en daarom start BIC met de uitvoering van fase 2. Daarin wordt 225.000 m2 extra toegevoegd voor hightech, leren en werken in een groene omgeving.

Gemeente Eindhoven en VOF BIC (SDK Vastgoed en MAJA) hebben woensdag 9 november de anterieure overeenkomst getekend en het voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de uitbreiding van BIC 1, die in 2019 is gerealiseerd. Naar verwachting start de bouw in 2025.

De tweede innovatieve campus, ook wel BIC 2 genaamd, wordt het epicentrum van de hightech maakindustrie. Het gaat verder in op het campusconcept van gezamenlijk innoveren, hoogwaardige en gedeelde faciliteiten, toptechnologie, ondernemerschap, leren en ontmoeten op nationaal en internationaal niveau. BIC 1 en BIC 2 in Eindhoven Noordwest liggen vlakbij Eindhoven Airport in een inspirerende groene en duurzame omgeving. De campus levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de Brainportregio.

Openbare ruimte, groen en duurzaamheid
Namens VOF BIC treedt, net als bij BIC 1, SDK Vastgoed (VolkerWessels) op als gedelegeerd campus-/gebiedsontwikkelaar. Onderdeel van de anterieure overeenkomst zijn de ruimtelijke kaders die door betrokken partijen zijn vastgesteld en meegegeven voor het verdere ontwerp voor BIC 2. Daarnaast bevat de overeenkomst ook afspraken over het huidige en eventueel toekomstige eigendom van BIC 2. Uniek is de afspraak om de gronden in erfpacht uit te geven, waardoor het publiek Brainport-belang wordt geborgd. De gemeente heeft een niet-exclusieve optie tot koop.

Natuur, groen, duurzaamheid en openbare ruimte zijn belangrijke uitgangspunten voor het totale BIC-campusconcept. Het voorlopig ontwerp van BIC 2 kenmerkt zich door stripes, als verspringingen in het gebouw. Dit ontwerp is uiteengezet op basis van het lineaire productieproces van een fabriek. Door deze manier van ontwerpen reageert het gebouw met minimale impact op de beschermde natuur die in het gebied aanwezig is.

‘Om de slimste regio te zijn én te blijven moet je flexibel zijn in deze veranderde wereld. Door innovatieve oplossingen en vernieuwing creëer je een uniek klimaat dat de concurrentie- en innovatiekracht van de bedrijven versterkt. Alleen als je de gebruiker echt begrijpt, kun je het succes duurzaam doorzetten,’ aldus Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed.

Doorbouwen aan internationale campus
‘Dit is een belangrijke en historische dag. Voor zowel de bedrijven in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven als voor alle werknemers en jongeren die slimme dingen willen bedenken én realiseren om de wereld een beetje mooier en beter te maken,’ aldus wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport, economie en gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest).

‘Met de uitbreiding van de Brainport Industries Campus bouwen we niet alleen aan de duurzame economische groei van de regio, maar ook aan het talent van de toekomst. Op de 225.000 m2 die wordt toegevoegd komen het bedrijfsleven en onderwijs samen onder één dak, om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Ik ben trots dat we kunnen doorbouwen aan deze internationale campus. Want onze stad en regio hebben de verantwoordelijkheid om een verschil te maken op belangrijke wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.’