Flex-aanbieders terug op pre-corona-niveau

In 2022 boekte 60% van de Nederlandse flexibele operators 5% meer winst dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Flexmark-enquête van Workthere.

Voor het rapport zijn flexibele kantooraanbieders over de hele wereld ondervraagd. Hieruit bleek dat het aantal wereldwijde aanbieders van flexibele kantoren dat afgelopen jaar winst heeft gemaakt is gestegen van 82% naar 89% joj.

De derde editie van het Flexmark-rapport biedt inzicht in de flexibele kantorenmarkt voor, tijdens en na de coronacrisis en laat zien dat de bezettingsgraad van zowel privé- als gedeelde kantoren zich wereldwijd heeft hersteld. De bezettingsgraden liggen momenteel op respectievelijk 81% en 69%, wat in lijn is met de niveaus van voor de pandemie.

Ondanks de toegenomen bezettingsgraad geeft 71% van de respondenten aan dat de kantoren niet voltijd gebruikt worden; een gevolg van de verschuiving naar hybride werken. Dit beeld werd wereldwijd bevestigd door verschillende flexibele kantooraanbieders – 78% van hen gaf aan dat flexibele kantoorgebruikers de ruimtes drie à vier dagen per week in gebruik nemen. In Nederland zei 54% van de aanbieders dat gebruikers de gehuurde ruimtes drie keer per week gebruiken. 25% meldde dat de ruimtes de gehele werkweek volledig benut worden.

Cal Lee, hoofd Workthere: ‘Het gestegen aantal winstgevende flexibele operators kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan de wereldwijd toegenomen vraag naar flexibiliteit. Als gevolg daarvan hebben we de bezettingsgraad zien herstellen tot pre-corona-niveaus. Zo zijn de prijzen van bureaus gemiddeld met 7% gestegen, terwijl de prijzen in 2021 nog 6% daalden. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de beperkte uitbreiding van bestaande flexibele kantooraanbieders, hebben geleid tot een verschuiving in het aandeel flexibele kantoren dat op operationeel niveau winstgevend is.’