Workthere: Vraag naar flex-kantoren stijgt

Volgens de H1 marktupdate van flexibele kantoorspecialist Workthere (zie de bijlage) zet de positieve trend ten aanzien van de Nederlandse flexibele kantorenmarkt door.

Het optimisme in de sector is in de afgelopen drie maanden met maar liefst 23% gestegen. In maart dit jaar was 65% van de aanbieders optimistisch over de vooruitzichten van de sector, in juni was ruim 88% optimistisch. Dit heeft naar verwachting te maken met de (langzame) terugkeer naar kantoor.

Dit optimistische sentiment vertaalt zich onder meer in een toenemende vraag naar flexibele kantoorruimte en een stijgende bezettingsgraad (+20% tussen maart en juni 2021). Op basis van eigen data concludeert Workthere dat mensen die voorheen thuiswerkten hun thuiswerkplek steeds vaker inruilen voor flexibele kantoorruimte dicht bij huis (van 4% in H1 2020 naar 13% in H1 2021). Daarnaast keren steeds meer buitenlandse bedrijven terug naar Nederland, wat de vraag verder doet stijgen. Een andere trend die erop wijst dat de flex-markt zich herstelt, is het dalende percentage gebruikers dat zijn contract opzegt. In juni 2021 heeft slechts 4% van de flex-gebruikers hun contract niet verlengd, terwijl dit in juni 2020 14% was.

Justin Kruseman Aretz, hoofd Workthere Nederland: ‘Wij zijn zeer te spreken over het huidige positieve marktsentiment en het snelle herstel van de flexibele kantorenmarkt. Dat de prognose voor de komende maanden uiterst positief is, is voor de gehele kantorenmarkt een goed ‘vroeg cyclisch’ teken. Verder verwacht ik dat de vraag naar flexibele kantoorruimte vanuit start-ups binnen afzienbare tijd aantrekt, afgaande op de € 3,3 mrd aan durfkapitaalinvesteringen in H1 2021. In heel 2020 is in totaal € 1,4 mrd geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. De flexibiliseringstrend is ook zichtbaar bij corporates. Alleen maar vaste werkplekken zijn niet meer vanzelfsprekend: het kantoor vraagt naast een vaste kern om een flexibele schil.’

 Wat betreft de prijs voor een eigen flexibele werkplek wijkt Amsterdam af van de rest van Nederland. In Amsterdam kostte in H1 2021 een flexwerkplek gemiddeld € 423, en de gemiddelde prijs was in de rest van Nederland € 287. In vergelijking met een jaar terug is dit voor Amsterdam een stijging van 53%. Voor de rest van Nederland stegen de prijzen in diezelfde periode met 40%.