Fiscale maatregelen voor Covid-19

Covid-19 heeft ook financieel/economisch grote gevolgen, onder meer voor de vastgoedmarkt.

De overheid heeft enerzijds maatregelen getroffen om de gevolgen van Covid-19 te beperken, en anderzijds maatregelen getroffen om de nadelige financiële gevolgen hiervan enigszins op te vangen. Daartoe zijn verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen. Het gaat om belastingmaatregelen, tegemoetkoming voor vaste lasten, kredietverstrekking, garantiestelling, subsidie voor loonkosten en inkomensondersteuning.

Rechtstaete zette ze op een rijtje (zie de bijlage onderaan dit artikel). We pikken er twee uit:

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. Indien ontwikkelingen in de loop van het jaar aanleiding geven (zoals het bieden van huurkortingen of huurkwijtscheldingen, faillissement of betalingsonmacht bij huurders, afwaardering op vastgoed), kan dit verzoek later in 2020 nog verder worden bijgesteld.

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen ondernemers financiële ondersteuning in geval van een omzetdaling van minimaal 20%. Deze ondersteuning geschiedt in de vorm van een subsidie in de loonkosten van maximaal 90%. De reden voor de omzetdaling is niet relevant, voldoende is dat sprake is van een omzetdaling. Het percentage ad 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Na het indienen van een aanvraag wordt een voorschot van maximaal 80% van de verzochte subsidie toegekend. Het voorschot wordt verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.