Eerste grondgebonden woningen van ’t Groene Wold in Almere opgeleverd

De eerste 80 grondgebonden woningen in fase 1 van project ’t Groene Wold in Almere zijn door Vastbouw Vastgoedontwikkeling opgeleverd aan Altera Vastgoed.

Alle woningen zijn bij oplevering volledig verhuurd en de bewoners zullen de aankomende weken hun intrek nemen.

Het project ’t Groene Wold in Almere bestaat uit acht woonhoven met in totaal 372 grondgebonden woningen die in drie fases worden opgeleverd. Altera heeft in het gehele project 174 grondgebonden woningen gekocht, verdeeld over drie deelgebieden.

De woonblokken bestaan uit hoek- en tussenwoningen van respectievelijk 80 m², 90 m² en 104 m². In de ruime achtertuinen van circa 12 tot 17 meter diep, bevindt zich een berging.

Parkeren geschiedt op maaiveld binnen de contouren van de hoven, de hoekwoningen hebben twee parkeerplaatsen op eigenterrein. 

’t Groene Wold is onderdeel van Oosterwold, een gebied ten oosten van Almere.

Vastgoedbeheer wordt namens Altera verzorgd door REBO Vastgoed Management.

Alle woningen worden gasloos gerealiseerd en aangesloten op een energiesysteem. Dit energiesysteem bestaat voor elke woning uit een individuele luchtwaterwarmtepomp en 12 zonnepanelen. Bewoners wekken zelf elektriciteit op voor het verwarmen en koelen van de woning. Alle duurzame toepassingen zorgen er voor dat de Energie Prestatie Coëfficiënt 0,0 is.

Het hemelwater wordt via het oppervlaktewater in ’t Groene Wold opgenomen door wadi’s en een grote waterplas. Tevens kent ’t Groene Wold een grote diversiteit aan groen en beplanting. Daarbij zal circa 50% van ’t Groene Wold de bestemming ‘(stads)landbouw’ krijgen. Er is bovengemiddeld veel onverhard oppervlak vergeleken met andere woonwijken. Door dit onverhard oppervlak in combinatie met grote hoeveelheden oppervlaktewater en groen kan er gesproken worden over een klimaatadaptieve woonwijk.