Dutch Green Building Council komt met EU Taxonomie bouw en vastgoed

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft woensdag de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie specifiek voor de bouw- en vastgoedsector.

De EU Taxonomie is Europese wetgeving om te bepalen of beleggingen en investeringen duurzaam zijn of niet. Deze spelregels van de Europese Unie zijn sinds 1 januari 2022 van kracht en hebben een grote invloed op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Een eenduidige interpretatie van de eisen ontbreekt nu. DGBC heeft in samenwerking met meer dan 30 marktpartijen een landelijke vertaalslag gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector, met daarin toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. 

Green Deal

De spelregels van de EU Taxonomie komen voort uit de Europese Green Deal en moeten stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook moeten ze greenwashing voorkomen, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

De EU Taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet groen zijn aan de hand van zes klimaatdoelen, waaronder mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering. Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland.

Rapportageplicht

Op dit moment vallen met name financiële bedrijven, zoals banken en vastgoedbeleggers, en grote bedrijven onder de rapportageplicht van de EU Taxonomie. Beleggers die groene vastgoedfondsen beheren, moeten aantonen of zij ook voldoen aan de EU Taxonomie. Bedrijven -actief in de EU- met meer dan 500 medewerkers, € 20 mln op de balans en netto-inkomsten van minimaal € 40 mln vallen ook onder de rapportageplicht.