Dunavast en Bolton stappen in Motorstraatgebied Rotterdam

De ontwikkelaars Bolton Ontwikkeling  en Dunavast Development  hebben recentelijk een positie aangekocht aan de Cilinderstraat/Dynamostraat in de wijk Charlois in Rotterdam. Er moeten woningen voor starters komen.

Het project maakt deel uit van de ontwikkelvisie Motorstraatgebied 2030 van de gemeente Rotterdam en sluit aan bij de bredere gebiedsontwikeling Hart van Zuid, waarbij ook de omgeving rondom metrostation en winkelcentrum Zuidplein worden aangepakt.

130 stuks middenhuur

Het ontwikkelen van betaalbare en bereikbare woonruimte is een belangrijk onderdeel in deze strategie. De vraag naar huur- en koopappartementen in de stad Rotterdam is groot en dit woonprogramma voorziet daar nadrukkelijk in, met een breed scala aan woningtypen en -groottes. Naar verwachting zal de betreffende ontwikkeling voorzien in minimaal 130 appartementen in de  middeldure huur. Hiermee wordt ingespeeld op een belangrijke stedelijke woningvraag: het binden van jonge mensen aan de stad, als springplank voor hun carrière op de stedelijke arbeids- en woningmarkt. In dit licht verrees eerder aan de Dynamostraat namens Amvest het woongebouw De Startmotor, met 566 woningen voor jongeren.  

Andere eigenaren

De basis voor de ontwikkeling van Bolton en Dunavast vormt het plan van woningbouw met een minimale grootte van 7.000m² GBO, exclusief parkeergelegenheid en commerciële ruimte. Bolton en Dunavast zullen vanuit deze positie de samenwerking aangaan met diverse andere eigenaren in het Motorstraatgebied, hoofdzakelijk kleine (garage)bedrijven. 

Naar verwachting zal het komend jaar zijn gericht op de planvorming en het vaststellen van het bestemmingsplan, waarnaar kan worden overgegaan tot realisatie van het project.