Deal Drecht Cities en InnovationQuarter versterken acquisitiesamenwerking

Vrijdag tekenden Deal Drecht Cities en InnovationQuarter tijdens een videoconferentie een overeenkomst om hun samenwerking en rolverdeling met betrekking tot de acquisitie van (buitenlandse) bedrijven naar de Drechtsteden te bestendigen.

Doel daarvan is om gezamenlijk efficiënter en effectiever bedrijven naar de Drechtsteden te halen, dan wel te behouden.

In de Drechtsteden, zeven gemeenten in de zuidelijke Randstad rond Dordrecht, zijn twee organisaties actief met het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven. InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en Deal als marketing & acquisitie organisatie van de Drechtsteden.

Op afstand tekenden Martin Bloem (Directeur Deal Drecht Cities) en Chris van Voorden (Hoofd Internationaliseren InnovationQuarter) in het bijzijn van Wethouder Maarten Burggraaf (namens de Drechtsteden) de overeenkomst om de al langer lopende samenwerking tussen beide organisatie op acquisitie te optimaliseren en officieel vast te leggen.

In de overeenkomst is uitgewerkt hoe de samenwerking en rolverdeling tussen de twee organisaties op het gebied van aantrekken en accountmanagement van (buitenlandse) bedrijven eruit ziet. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een transparante afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers van de Drechtsteden.