De Vernieuwde Stad gaat € 23,4 mrd investeren

De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 27 grote, grootstedelijke corporaties (40% van de socialehuursector vertegenwoordigend) gaat de komende 5 jaar € 23,4 mrd investeren in woningen. 

Dat is een stijging van € 3,4 miljard ten opzichte van eerdere voorspellingen voor de periode 2019-2023. De investeringen komen neer op 52.000 nieuw te bouwen woningen 238.000 te verbeteren/verduurzamen woningen. In 2023 heeft 50% van alle woningen energielabel B of hoger.

De omvang van de woningvoorraad bij DVS-corporaties blijft echter stabiel, omdat er ook gesloopt en verkocht wordt; de verkopen zijn vooral verkopen aan collega-corporaties in den lande (door Vestia en Mooiland) en blijven dan behouden voor de socialehuursector.

Van de in 2018 voorspelde bouwproductie voor 2019 is 89% gerealiseerd (realisatie-index=89%). Volgens DVS wordt de mogelijkheid om meer te doen gefnuikt door de stijging van de bouwkosten (met 21%) en de hoge netto-belastingdruk door VPB, ATAD en Verhuurderheffing. Sociale verhuurders betalen 16% meer belasting dan commerciële verhuurders. Volgens DVS hadden deze corporaties zonder de Verhuurderheffing niet 52.000 woningen nieuw kunnen bouwen maar 72.000.