Damsigt maakt plaats voor nieuwbouw woningen

VOORBURG - Green Real Estate en VolkerWessels willen het verouderde kantoor Damsigt in Voorburg slopen om er woningen voor in de plaats te bouwen.

VOORBURG - Green Real Estate en VolkerWessels willen het verouderde kantoor Damsigt in Voorburg slopen om er woningen voor in de plaats te bouwen.

Volgens een woordvoerder van Green is de ontwikkelaar hierover in gesprek met de gemeente Leidschendam-Voorburg. De locatie tussen Oosteinde en Nieuwe Havenstraat heeft op dit moment geen woonbestemming. Eerst zal een haalbaarheidsonderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. Dat kunnen zowel grondgebonden woningen als appartementen zijn.

Een bv van Green en VolkerWessels kocht het 20.000 m² grote pand voor een bedrag van € 1,6 mln. Dit is slechts een fractie van de prijs die de maatschap van particuliere beleggers 13 jaar geleden neertelde, met een lening van Deutsche Hypo. De aankoopsom was indertijd € 30 mln en de hypotheek € 22 mln. De bank en de investeerders hebben een fors verlies moeten nemen.

De particuliere beleggers kochten Damsigt in 2003 van Breur Bouwprojecten, die het gebouw op zijn beurt enkele jaren daarvoor had overgenomen van Wereldhave. Breur voerde in 2001 een beperkte renovatie uit, waarbij ondermeer de kantoorinterieurs, de liften en de entreehal werden gerenoveerd. Er was echter onvoldoende budget voor een ingrijpende gevelrenovatie en vernieuwing van de installaties, blijkt uit documentatie van de architect Brouwer Steketee. KPN, de Rijksgebouwendienst en Total waren indertijd de gebruikers. Toen Total als laatste huurder in 2012 vertrok, stond het gebouw al grotendeels leeg.

Elders in Voorburg is onlangs het voormalige CBS-kantoor (60.000 m²) verkocht, ook met het doel het te slopen en nieuwbouw te realiseren. De plaatselijke bouwonderneming Schouten betaalt € 6,2 mln voor het complex aan de Prinses Beatrixlaan 428, dat bij verkoper RVOB voor € 26,5 mln in de boeken stond. Het Rijk waardeert echter niet op marktwaarde, maar op basis van historische kostprijs.

Schouten wil op de 3,5 ha grote CBS-locatie 200 nieuwe woningen bouwen, waarbij de bestaande parkeerkelder onder het gebouw wordt hergebruikt. Voor de zomer wil de ontwikkelaar met de gemeente een intentieovereenkomst sluiten, om medio 2016 met de bouw te kunnen starten.

Beide kantoren zijn gebouwd in dezelfde periode, de jaren '70 en kampten beiden met langdurige leegstand. Doordat ze uit het aanbod verdwijnen, daalt de kantorenleegstand in Leidschendam-Voorburg aanzienlijk. In 2012 voerde de gemeente met een leegstandspercentage van 34% de lijstjes nog aan.

Leidschendam-Voorburg is met meer vastgoedeigenaren in gesprek over transformatie van (grote) leegstaande kantoren. Zo gaat Unibail-Rodamco Leidsenhage uitbreiden ten koste van de kantoorruimte bij het winkelcentrum, die de belegger al in 2007 met dat doel aankocht.