DGBC brengt digitaal magazine Toekomstbouwers uit

In het digitale magazine Toekomstbouwers van DGBC komen bouwers aan het woord die werken aan de gebouwde omgeving van morgen.

Toekomstbouwers laten zich niet belemmeren door ingrijpende gebeurtenissen zoals corona of stikstofmaatregelen. Met innovaties, leiderschap en doorzettingsvermogen laten zij zien dat er ook vandaag nog wordt gebouwd aan de gebouwde omgeving van morgen. Het digitale magazine is nu gratis te lezen. 

Nog geen tien keer is het woord ‘corona’ te lezen in het magazine Toekomstbouwers, hoewel het virus keihard toeslaat in de wereld. Het is een wereldwijde gezondheidscrisis en het zal op veel plaatsen ingrijpende economische gevolgen hebben. Toch laten de geïnterviewden zich niet tegenhouden door die crisissen, zij houden duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo vertelt Coen van Oostrom over zijn motivatie en zijn plannen tot en met zijn pensioen. Of beter gezegd: hij is juist geen man voor een vervroegd pensioen en ziet zichzelf nog lang doorwerken aan duurzame en innovatieve projecten. 

Klimaatdoelen
Doorwerken aan de klimaatdoelstellingen is ook wat de themapartners Paris Proof doen. Daarvoor heeft DGBC een masterplan opgestart, om samen met marktpartijen de Nederlandse gebouwen te verduurzamen op het gebied van energiegebruik tot het niveau van de Parijse klimaatdoelstellingen. Negen koplopers sloten zich aan bij het programma als themapartner.

De themapartners Circulariteit geven hun visie op de businessmodellen van de toekomst. Uit de visies van de vijf invloedrijke marktpartijen blijkt dat zij zich volop inzetten om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar en inzichtelijk te maken.  

Deep tech innovatiehub
Om circulariteit en energiereductie versneld in de gebouwde omgeving door te voeren, is innoveren noodzakelijk. Nederland staat er op dat gebied goed op. Made in Holland is dan ook het jaarthema van DGBC en Delft is een soort epicentrum van ‘deep tech innovatie’. Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen vertelt waarom Delft zoveel innovatieve bedrijven en start-ups telt.

Naast innovaties is er sterke behoefte aan voorbeelden, zowel projecten als leiders. De gemeente Rotterdam is een voorbeeld op het gebied van weerbaarheid en klimaatadaptatie, vertelt Arnoud Molenaar, chief resilience officer van Rotterdam. En zo’n weerbare stad denkt verder dan droge voeten. Ook een groene leider denkt verder, wat Fiona van ’t Hullenaar in woord en daad laat zien. Zij won de Green Leader Award en deelt haar visie op groen leiderschap.