Covid & Property 10: Eindelijk ook goed nieuws voor vastgoedverhuurders

In de rubriek Covid & Property berichten PropertyNL en PropertyEU over achtergronden van de impact van het coronavirus op vastgoed. Vandaag deel tien van de hoofdredacteur van PropertyNL, Wabe van Enk, over rol van ING REF NL.

Voor verhuurders van vastgoed was er weinig goed nieuws, tot vrijdag. Verhuurders leken overal buiten te vallen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft gezegd dat aflossing tot augustus is opgeschort, maar dit geldt voor bedrijfsleningen van minder dan € 2,5 mln. Voor verhuurders is dit dus niet interessant.

De overheid zal bedrijven bijspringen die tot 90% van hun omzet hebben verloren. Deze maatregel is ook niet interessant voor verhuurders, want het bijspringen komt in de vorm van looncompensatie. Onontbeerlijk voor arbeidsintensieve bedrijven zoals horeca en detailhandel, maar funest voor kapitaalsintensieve verhuurders.

Dan is er het akkoord tussen IVBN, Vastgoedbelang en de retailers, voor huuruitstel tot 20 april. Dit is voor een korte periode en slechts een advies, want retailers of verhuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid.

‘Ik houd niet van vrijblijvendheid. Ik wil dat we daadwerkelijk actie ondernemen’, aldus Peter Göbel, verantwoordelijk voor ING Real Estate Finance in Nederland. Göbel doorbrak eerder de impasse van groen financieren door met een pakket aan maatregelen te komen.

Göbel is de afgelopen weken dag en nacht bezig geweest met een inventarisatie van de portefeuille commercieel vastgoed van circa € 14 mrd (eind 2019), met daarboven nog vastgoed bij andere ING-bedrijfsonderdelen, waaronder Private Banking.

ING REF NL maakt als eerste bank in Nederland bekend een regeling te treffen waardoor ook de grote klanten zes maanden uitstel van aflossing op hun vastgoedleningen krijgen, mits ze te maken hebben met krapte in de cashflow door de onmiddellijke economische gevolgen van het coronavirus.

De eis van krappe cashflow kan beperkend werken op de reddingsboei, maar Göbel verzekert dat hij niet uit is op ‘inquisitiegesprekken’. Hij heeft die clausule expres ingebouwd, vertelt hij, om te voorkomen dat klanten voor de toekomst al een aanvraag doen, terwijl ze nu nog niet in problemen komen. ‘Wij willen op basis van inzicht in de huurstromen en data-analyse weten welke klanten het nodig hebben en welke niet echt.’

Het zou nog mooier zou zijn als banken ook genoegen zouden nemen met een ‘sabbatical’ van de renteverplichtingen. Maar klanten hebben volgens Göbel geen enkele moeite met het doorbetalen van de rente.

De nieuwe stap van ING REF NL is de meest concrete in Nederland om de coronapijn bij grotere klanten te verdelen. Het gaat om een evenwichtige spreiding tussen vier partijen: de retailer, de verhuurder, de bank en de overheid.

De algemene media focussen eenzijdig op de retailer. Daar zijn inderdaad tranentrekkende verhalen van omvallende ondernemers. Onder die retailers zitten echter ook grote partijen zoals Zara, Hennis & Mauritz, C&A en Action, en uitgerekend zij waren de eerste om de coronanota bij de verhuurder te leggen. Onder die verhuurders zitten grote beleggers die bereid zijn om offers te brengen, zoals Bouwinvest liet zien, maar het zou niet eerlijk zijn alleen daar de last van de crisis te leggen.

Doordat nu ING REF NL als eerste financier een concrete reddingsboei uitgooit voor ook grotere klanten, ontstaat een beter speelveld. De laatste van het klaverblad aan belangen is de overheid. Die moet op zijn beurt de banken helpen. Dat kan door soepel om te gaan met de solvabiliteitseisen.

ABN Amro heeft vrijdag ook plannen gepresenteerd voor bedrijven, maar niet voor commercieel vastgoed.