Corona-impact op woningbeleggingen relatief klein

Volgens RICS Duitsland zijn de effecten van de coronacrisis op woningbeleggingen relatief klein in vergelijking met andere investeringen in onroerend goed, al zijn ze natuurlijk afhankelijk van de duur van de crisis.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

Sabine Georgi, country manager RICS Duitsland: ‘De turbulentie op de beurzen en de relatief stabiele huurinkomsten in vergelijking met andere sectoren maken woningen bijzonder interessant voor institutionele beleggers, vooral in tijden van crisis. Daarnaast blijft de financieringsrente laag. Dit zorgde in wezen voor de prijsverhoging van de afgelopen jaren.’

Martin Eberhardt FRICS, ceo van RICS Duitsland: ‘De doorslaggevende factor is de mate waarin de kredietwaardigheid van de huurders verslechtert en hoe de politiek zal omgaan met het reddingsplan voor banen. We verwachten op korte termijn geen scenario dat mensen uit het hele land hun huur niet kunnen betalen, omdat de staat er veel aan zal doen om dat te voorkomen.’

Bij het huren van appartementen is het risico voor investeerders ook gespreid over een groot aantal individuele huurcontracten met particuliere huishoudens. De resulterende huurinkomsten worden daarom niet drastisch verlaagd. ‘De ervaring met de financiële crisis heeft ons geleerd dat de schommelingen laag zijn gebleven – toenemende leegstand is dan ook niet te verwachten’, legt Georgi uit.

Eberhardt vervolgt: ‘Aangezien wonen een basiselement is in ons leven, en de woning dus ook, classificeren we de sector als zeer robuust. Daarnaast is de branche zich zeer bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zoekt in geval van nood naar onderlinge oplossingen.’

www.rics.nl