Camelot verlengt samenwerking met gemeente Tilburg

Camelot Europe heeft de eind 2019 uitgeschreven aanbesteding van de gemeente Tilburg gewonnen.

Deze aanbesteding betreft het beheer van het leegstaand vastgoed van de gemeente. Camelot Europe zal in de leegstaande panden zoveel mogelijk huisvesting gaan realiseren. De duur van de samenwerking is in de eerste instantie 3 jaar, met een optie op een jaar verlenging. Het gaat in totaal om circa 80 panden, van voormalige schoolgebouwen tot garageboxen. Elk van deze panden krijgt een passende invulling.

Camelot zal waar mogelijk woonruimte realiseren in het leegstaande vastgoed – op dit moment huisvest de leegstandsbeheerder zo’n 200 personen in het vastgoed van de gemeente Tilburg. Op deze manier ontstaat er in de gemeente nieuwe woongelegenheid voor een aantrekkelijke prijs. Is dit het geval, dan zet Camelot zich daarbij in om betrokkenheid van bewoners voor de buurt te stimuleren. Bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersevenementen mogelijk te maken en door samenwerkingen aan te gaan met betrokkenen, zoals wijkagenten, welzijnsorganisaties en jeugd- en jongerenwerk.

Is het realiseren van huisvesting geen optie, dan worden de panden geschikt gemaakt voor het gebruik als werkruimte of opslag, en anders worden ze bewaakt. Door deze invulling worden de panden beschermd tegen risico’s van leegstand zoals vandalisme, kraak en verval.

Ook in 2016 won Camelot een aanbesteding van de gemeente Tilburg.