CBS: 15,2 duizend afgegeven bouwvergunningen in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2022 werd voor 15,2 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Dat is ruim 27 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Daarbij valt wel op te merken dat het aantal vergunde nieuwbouwwoningen, of bouwvergunningen, in het tweede kwartaal van 2021 relatief hoog was. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal van 2022 is ongeveer even hoog als in het tweede kwartaal van 2020.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. 

Geëxtrapoleerd naar een heel jaar zou het aantal bouwvergunningen van 15,2 duizend uitkomen op iets meer dan 60.000 woningen. Het streven om tot de bouw van 100.000 woningen per jaar te komen, wordt in de komende jaren dus bij lange na niet gehaald.