Breeam introduceert nieuwe maatstaf voor nieuwbouw

DGBC-directeur Annemarie van Doorn heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn Breeam-NL Nieuwbouw 2020 gepresenteerd.

Breeam-NL Nieuwbouw wordt beheerd door de Dutch Green Building Council en is een keurmerk om nieuwbouwprojecten integraal te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Het is de opvolger van de beoordelingsrichtlijn uit 2014. Naast de beoordeling van het gebouw zoals het in gebruik wordt genomen, is het vanaf nu onder meer ook mogelijk om alleen het casco van een gebouw, of het casco en de centrale installaties te certificeren. Door de holistische benadering van duurzaamheid in Breeam-NL is er veel oog voor actuele thema’s als circulariteit, energiereductie, klimaatadaptatie en gezondheid.

Gezondheid in gebouwen
Door de uitbraak van de coronacrisis is er in de nieuwe richtlijn meer dan ooit aandacht voor het welzijn van de personen die in gebouwen werken. Dit was altijd al een belangrijk onderdeel van een Breeam-NL beoordeling. Voor de versie Nieuwbouw 2020 zijn de criteria op dit gebied herzien. Zo zijn de criteria voor ventilatie aangepast aan de geadviseerde ventilatie-eisen om virusverspreiding tegen te gaan.

De nieuwe richtlijn speelt daarnaast in op een aantal andere recente ontwikkelingen: zo is de credit over de energieprestatie aangepast aan de nieuwe energieregelgeving (Beng), die vanaf 2021 van toepassing is. Daarnaast is er een nieuwe credit, waarbij de risico’s van klimaatverandering in kaart moeten worden gebracht: of en hoe het gebouw deze veranderingen (hittestress, wateroverlast en droogte) kan opvangen. Ook de stikstofproblematiek heeft een rol gespeeld. De bestaande criteria over de uitstoot van NOx in de gebruiksfase zijn aangescherpt. Daarnaast zijn criteria toegevoegd die verplichten om de stikstofuitstoot in de bouwfase te monitoren.

Oog voor circulariteit
Op dit moment merken we dankzij de coronacrisis ook de voordelen van gebouwen die flexibel zijn in te delen. Deze gebouwen kunnen zonder veel extra materialen worden aangepast op de anderhalve-metersamenleving. Deze en andere circulaire criteria spelen een belangrijke rol in de nieuwe richtlijn. Zo worden circulaire onderwerpen als een materiaalpaspoort, het aandeel van product specifieke milieudata (LCA) en de losmaakbaarheid van een gebouw gestimuleerd.

Rudy van der Helm van DGBC gelooft dat Breeam-NL Nieuwbouw 2020 een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame gebouwen in Nederland. ‘We hebben de duurzame lat hoger gelegd en we dagen de betrokken partijen bij nieuwbouwprojecten uit om hiermee aan het werk te gaan.’

Vanaf 1 september 2020 kunnen nieuwbouwprojecten met de nieuwe beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Tegen de beoordelingsrichtlijn van 2014 kan tot 31 december 2020 worden gecertificeerd. In september organiseert Dutch Green Building Council een webinar waarin de nieuwe beoordelingsrichtlijn verder wordt toegelicht.