Bouw multifunctionele toren Binckhorst begint

VORM, vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance en bouwbedrijven Waal en Ballast Nedam zijn gestart met de bouw van de multifunctionele woontoren One Milky Way in de Haagse Binckhorst. Het 75 meter hoge complex telt 213 huur- en 40 koopwoningen, een parkeergarage met biodiverse daktuin en 3.650m2 ruimte voor kantoor, horeca en gezondheidszorg. De oplevering van het project aan de Melkwegstraat staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

One Milky Way, naar ontwerp van OZ Architects, kent drie bouwdelen. Deel A bestaat uit 183 huurwoningen, 40 koopwoningen en 3650 m2 kantoor en horeca. Deel B behelst 30 huurwoningen en 1000m2 ruimte voor gezondheidszorg, gebouwd door Waal. Ballast Nedam Parking bouwt part C: de herbruikbare parkeergarage van 1500m2 met 283 parkeerplekken. Syntrus Achmea heeft de 213 middensegment huurwoningen gekocht voor BPL Pensioen.

Kruislaaghout

De laagbouw wordt gerealiseerd met Cross Laminated Timber (CLT), ofwel kruislings verbonden hout, een natuurlijk bouwmateriaal dat een veel lagere CO2-impact heeft dan traditionele materialen als staal en beton. Bij de bouw van de 30 woningen wordt hiermee circa 460 ton CO2 bespaard. Voor BPL Pensioen is het de eerste belegging in houtbouw.

“Ons ESG-beleid voorziet al in het grootschalig verduurzamen van bestaande woningen en het acquireren van vooral duurzame woningen”, zegt Mark Rosenberg, bestuurslid van BPL Pensioen. “Nu voegen we met deze acquisitie in Den Haag ook biobased materialen toe in de nieuwbouw, die zorgen voor een verdere reductie van de CO2-uitstoot.”

Duurzaam voor de toekomst

In de ontwikkeling van One Milky Way is veel aandacht voor duurzaamheid en toekomstgericht bouwen. Zo wordt ook de draagconstructie van de bovenste vijf lagen van bouwdeel B uitgevoerd in duurzaam CLT met milieuvriendelijke constructielijm en vullen dieren en planten de leefruimte aan in de biodivers daktuin op de parkeergarage. De daktuin en het dak op de 23e verdieping worden voorzien van een waterbufferingsysteem om de riolering te ontlasten. Het plan wordt aangesloten op het BinckNet van Eneco, een lokaal warmtenet met warmte- en koudeopslag en een centrale warmtepomp voor meerdere vastgoedprojecten.

Innovatief woon- en werkgebied

De Binckhorst wordt een innovatief en duurzaam woon- en werkgebied. De totale gebiedsontwikkeling omvat 136 hectare. Hier ontwikkelt VORM in drie woongebouwen 1.400 nieuwe woningen. Naast One Milky Way ontwikkelt VORM ook Binck City Park, BoogieWoogie en The Blox. Binck Kade en Binck Plaats zijn reeds opgeleverd.