Blokkerlocatie in Gouda wordt herontwikkeld tot Burgemeesterkwartier

Ontwikkelaar White House Development (WHD) en Gemeente Gouda tekenden afgelopen maandag een samenwerkingsovereenkomst voor de zogeheten Blokkerlocatie.

WHD, die hierin de eigenaar vertegenwoordigd, is voornemens de Blokkerlocatie te herontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied met een sterk landschappelijk karakter. WHD gaat daarvoor op korte termijn in gesprek met marktpartijen. De nieuwe wijk krijgt de naam ‘Burgemeesterkwartier’ en krijgt circa 600 woningen. Mei architects and planners ontwerpen het stedenbouwkundig plan in samenwerking met Felixx landscape architects & planners.

De Blokkerlocatie is een onderdeel van een grotere bouwopgave in de Spoorzone en een scharnierpunt tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Met een zorgvuldige ruimtelijke opbouw worden de verschillende wijken stedenbouwkundig met elkaar verbonden, en ontstaan mogelijkheden om aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone. Vanwege de grote vraag naar stedelijk wonen in de randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt, is in de gehele Spoorzone ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende categorieën, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Behalve een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen. Vorige maand heeft Gouda een ontwikkelperspectief voor het gebied vastgesteld.