Banken blijven positief over de financiering van de woningbeleggingsmarkt

Banken hebben vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt en 60% wil meer woningen financieren, blijkt uit onderzoek van Capital Value onder financiers op de Nederlandse woning(beleggings)markt.

Aan het onderzoek werkten de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse financiers mee die een relevante positie hebben bij het financieren van Nederlandse woningen. De banken hebben gezamenlijk circa 60 miljard euro aan leningen uitstaan in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Circa 60% heeft interesse in het uitbreiden van de leningenportefeuille met Nederlandse huurwoningen, de overige 40% geeft aan de bestaande portefeuille op het huidige niveau te willen houden. Wel kampen banken met capaciteitsproblemen vanwege de coronacrisis.

Tekort aan betaalbare huurwoningen belangrijke factor in vertrouwen
De belangrijkste reden voor het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is het tekort aan betaalbare woningen in het sociale of middeldure huursegment. Banken beschouwen woningen met een maandhuur tot 1300 euro als courant en gaan ervan uit dat deze woningen ook in de toekomst goed betaalbaar blijven. Banken geven wel aan dat het trackrecord van klanten een belangrijkere rol speelt bij het verstrekken van een financiering in dit segment.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Het is positief dat naast de pensioenfondsen ook belangrijke financiers bereid zijn projecten te financieren die op korte termijn gebouwd kunnen worden. Om het oplopende tekort tegen te gaan, moeten we voorkomen dat de bouwproductie terugvalt. Voor de planontwikkeling op de langere termijn kan de overheid mogelijk een rol spelen bij de borging van leningen. Gelet op het woningtekort en het kabinetsbeleid om 75.000 woningen per jaar toe te voegen, moeten we juist nu voorkomen dat de planontwikkeling na 2021 niet in gevaar komt.’

Belangrijkste voorwaarden voor financiering
Een eindbelegging wordt tot maximaal 70% Loan to Value (LTV) gefinancierd. Vaak wordt deze maximale ratio in financieringsaanvragen echter niet gehaald omdat de marktwaarde van vastgoed de afgelopen jaren relatief veel harder is gestegen dan de (netto) huurinkomsten. Een belangrijke voorwaarde is dat de huurinkomsten ruimschoots voldoende moeten zijn voor de rente- en aflossingsverplichtingen op de financiering. Deze Debt Service Coverage Ratio (DSCR) moet volgens 60% van de financiers minimaal 1,25 zijn en voor 40% van de financiers zelfs groter of gelijk aan 1,5. Banken geven aan dat dit case-by-case wordt beoordeeld en dat financiering altijd maatwerk blijft.

Locatie blijft belangrijk
Banken tonen een duidelijke voorkeur voor de G5 en G20 regio’s. 50% is ook bereid om woningen in regionale gemeenten te financieren. Voorwaarde is dat het product klopt: prijsstelling en volume moeten aansluiten bij de vraag en de marktomstandigheden. Banken geven aan de komende periode kritisch te blijven kijken naar bestaande plannen van ontwikkelaars, bouwers en beleggers. Ontwikkelingen rondom het dalende consumentenvertrouwen en de mogelijk oplopende werkloosheid spelen hierbij een rol.