BPD ontwikkelt 324 appartementen in Nijmegen

In Havenkade in Nijmegen creëren gebiedsontwikkelaar BPD, woningcorporatie Talis en woningcorporatie Portaal een divers en betaalbaar woongebied.

Havenkade ligt aan het water bij de Waalhaven en maakt deel uit van de grote, binnenstedelijke gebiedstransformatie Waalfront, waar gemeente Nijmegen en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) in een publiek–private samenwerking ruim 2000 woningen realiseren.

Er is voor vrijwel iedere beurs een appartement te vinden op deze plek bij het Nijmeegse stadscentrum met 164 sociale huurappartementen van Talis en Portaal, 38 middeldure huurappartementen en 122 koopappartementen van BPD. De middeldure huurappartementen worden aangeboden via het BPD Woningfonds, een initiatief van BPD en de Rabobank om betaalbare huurwoningen in de steden te realiseren.

De woontorens bieden uitzicht over de stad, de haven en de Waal. Het stedelijke en duurzame karakter van dit wooncomplex komt onder andere op het gebied van mobiliteit tot uiting. Zo zijn er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig omdat bewoners en omwonenden gebruik kunnen maken van elektrische deelauto’s, komen er fietsenstallingvoorzieningen en is het centraal station binnen handbereik.

Aan het totale appartementencomplex werkten architecten Rob Reintjes van Jury Architecture, Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en VanOmmeren-Architecten. Het meest in het oog springende deel is de 70 meter hoge woontoren op de kop van de Havenkade.

Wonen aan het water vraagt ook de nodige ingrepen in de gebiedsontwikkeling. Ontwikkelbedrijf Waalfront heeft een damwand geslagen in het aangelegen dijklichaam, waardoor de waterkering direct aan de toekomstige veiligheidsnormen voldoet. Hierdoor kan op het binnenterrein met een open bestrating worden gewerkt met bomen en planten in de volle grond en hemelwaterinfiltratie. Dit draagt bij aan een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving.

De bouw van de appartementen wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Klok Trebbe Havenkade vof. De koopappartementen gaan vanaf oktober 2020 in verkoop. De verhuur van de sociale huurappartementen zal najaar 2022 starten.