B&w Zwolle stelt Gebiedsvisie Noorderkwartier vast

Zwolle is een stap verder met het Noorderkwartier, een nieuwe wijk tegen het centrum aan met 700 woningen.

Bijzonder is de combinatie van hergebruik van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Dit circulaire uitgangspunt geeft karakter aan het gebied. Vandaag heeft het college van b en w de Gebiedsvisie Noorderkwartier naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Het gebied omvat 14 hectare: een deel van het Noordereiland en een gedeelte van Dieze-West. Het heet een uitbreiding van de compacte Zwolse binnenstad.

De Eigenarencoalitie Noorderkwartier (gemeente Zwolle, Rijkvastgoedbedrijf, VanWonen, DLH Ontwikkeling VolkerWessels en Lenferink) heeft stedenbouwkundig bureau West8 gevraagd de gebiedsvisie te maken, samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en culturele partijen uit de stad. De visie volgt op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelprogramma Stadshart dat inzet op binnenstedelijke groei en vergroening van het centrum van Zwolle.

Stadshart van morgen

De gebiedsvisie is een vervolgstap op het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’. De volgende stap is het maken van een Ruimtelijk Ontwikkelplan, dat concreter zal zijn dan de gebiedsvisie. De nieuwe wijk wordt toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen. Belangrijk is de aansluiting met de omliggende wijken. Het noordelijke deel van het Noorderkwartier is onderdeel van Dieze-West; Dieze-West ligt straks dus aan de singel.

Winkelcentrum Diezerpoort krijgt een meer open aanblik en sluit beter aan op de omgeving. Op het Noordereiland komt een buurt die goed past bij de rest van de historische binnenstad. Het Noorderkwartier wordt zo groen mogelijk met in het hart het nieuwe Singelpark. Daar komt meer ruimte voor wandelen, picknicken, sporten en spelen. Er komt een nieuwe wandelbrug, een belangrijke schakel in de wandelroutes tussen historische binnenstad en Dieze.

Auto te gast

De auto is te gast. Parkeren gebeurt deels onder de bebouwing in verschillende mobiliteitshubs. De bestaande Diezerpoortgarage wordt zo’n centrumhub. Er is veel aandacht aan het omgaan met energie, water en klimaat.

De podiumkunsten in het gebied worden versterkt. Er komt een cultuurplein of stadspodium achter het gebouw van de Belastingdienst. Vanaf komend jaar bieden we ruimte aan creativiteit en buurtinitiatieven die het gebied tot leven wekken.