Amsterdam start ontwikkelcompetitie Omval–Weespertrekvaart

Amsterdam heeft de ontwikkelcompetitie voor de Omval–Weespertrekvaart geopend.

Deelname staat open voor teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers. Rondom de kavel Omval–Weespertrekvaart worden verschillende gebieden ontwikkeld. De komende jaren vindt er dan ook een stevige verdichting plaats. De potentie van deze plek kan optimaal worden benut om bij te dragen aan een diverse en dynamische stedelijke omgeving. In combinatie met de ambities van de gemeente ligt hier een uitdagende ontwikkelopgave.

De ontwikkelcompetitie uit twee rondes en wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De gemeente wil met de winnaar van de prijsvraag een optieovereenkomst sluiten, zodat het winnende plan kan worden gerealiseerd. Meer informatie over deelname en reglementstaat op Architectuur Lokaal.

Het plangebied Omval–Weespertrekvaart is een centrale locatie in Amsterdam. De ontwikkelingsgebieden rondom plangebied Omval–Weespertrekvaart zijn in verschillende stadia van planvorming en uitvoering: Amstelkwartier, Amsteloever, omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart. Iets verderop ligt ook nog de nieuwe woningbouwlocatie van de voormalige Bijlmerbajes. Bij de verdichting streeft de gemeente naar hoogwaardige architectuur en aandacht voor ecologische kwaliteit, duurzaamheid en maatregelen die bijdragen aan een rainproof Amsterdam. Ook is de aandacht gericht op een verbeterde autoluwe openbare ruimte met goede verbindingen voor voetgangers en fietsers.