AM en Portaal slaan handen ineen voor krachtige wijken in regio Utrecht

Gebiedsontwikkelaar AM en woningcorporatie Portaal hebben een intentieovereenkomst gesloten voor een langjarige samenwerking. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van krachtige wijken en buurten in de regio Utrecht.

Door in een vroeg stadium van planontwikkeling samen te werken aan woonopgaven en maatschappelijke vraagstukken, wordt er gewerkt aan kwalitatieve leef- en woonomgevingen die ontmoeting, recreatie en ontspanning stimuleren en waarbij goed samenleven centraal staat.

De intensievere samenwerking ligt in lijn met de visie van de koepelorganisaties van ontwikkelaars (NEPROM) en corporaties (Aedes). Die samenwerking is cruciaal om de grote woningbouwopgave te realiseren. Portaal en AM willen de gezamenlijke slagkracht in de regio vergroten en de samenwerking nu formaliseren. Portaal levert expertise in volkshuisvesting, herontwikkeling en participatie. AM zal naast haar ontwikkelingscapaciteit ook haar kennis en ervaring op het gebied van onderzoek en conceptontwikkeling inzetten.

Bestuursvoorzitter van Portaal Sander Heinsman: ‘Bijdragen aan goed samenleven, dat is de missie van Portaal. Door de samenwerking met AM zetten we weer een flinke stap in de juiste richting. Hiermee kunnen we extra inzetten op het ontwikkelen van krachtige, gemengde buurten.’ Marien Kleinjan, directeur ontwikkeling AM Midden: ‘Er is in Nederland en zeker ook in de regio Utrecht veel behoefte aan woningen in het betaalbare segment. Daarbij hebben we de ambitie om in de gebieden die we ontwikkelen ook sociaal impact te maken. Daarin vinden Portaal en AM elkaar.’

Voor hun gezamenlijke missie en doelstellingen gaan AM en Portaal op zoek naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in Utrecht en omgeving. Informeel zijn de afgelopen jaren al mogelijke verwervingskansen onderzocht.