Prinsjesdag: Nieuwe maatregelen om woningmarkt te stimuleren

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing van € 100 mln per jaar om de nieuwbouw van woningen in schaarstegebieden te stimuleren.

Deze heffingsvermindering bedraagt € 25.000 per gerealiseerde woning en zal gelden voor nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Het gaat dan om woningen met een maandhuur lager dan € 607,46 (in 2019). Voorwaarde voor de nieuwe heffingsvermindering is verder dat de bouw is gestart op of na 1 januari 2020 en dat minimaal € 62.500 per woning is geïnvesteerd. Als schaarstegebieden worden aangemerkt de gehele provincie Utrecht, grote delen van Noord- en Zuid-Holland en het oosten van Noord-Brabant. Als schaarstegebied wordt verder de stad Groningen aangemerkt en in Gelderland de Betuwe en de Veluwe. Dat blijkt uit het op Prinsjesdag gepubliceerde wetsvoorstel Belastingplan 2020.

Daarnaast zal een vrijstelling van de verhuurderheffing worden geïntroduceerd voor tijdelijke woningen die zijn gerealiseerd in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Er dient voor deze woningen een tijdelijke omgevingsvergunning te zijn afgegeven waarin is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een termijn van ten hoogste 15 jaar verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen. Van deze vrijstelling kan overigens alleen gebruik worden gemaakt als er geen heffingsvermindering voor de bouw van de woningen is toegekend. 

Door Ynze van der Tempel, belastingadviseur bij Loyens & Loeff