Gasunie en Vopak steken € 350 mln in LNG-terminal Maasvlakte

De LNG-opslag en verwerking van Gate terminal op de Maasvlakte wordt flink uitgebreid. De toevoeging is op voorhand al langjarig verhuurd.  

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak hebben aangekondigd € 350 mln te gaan investeren om de opslag- en hervergassingscapaciteit van Gate terminal op de huidige locatie in de Rotterdamse haven uit te breiden. De kapitaalinbreng van elk van de aandeelhouders zal ongeveer € 26 miljoen bedragen. De rest van de benodigde gelden wordt gegenereerd via een ‘non-recourse’ projectfinanciering (lening met onroerend goed als onderpand) waarvoor verplichtingen zijn aangegaan.

De uitbreiding bestaat uit een nieuwe LNG-opslagtank van 180.000 kubieke meter en extra hervergassingscapaciteit van 4 miljard kubieke meter per jaar. De nieuwe capaciteit is al verhuurd op basis van langlopende commerciële overeenkomsten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 operationeel zijn.

Verlies Russisch aardgas

Hans Coenen, namens de raad van bestuur van Gasunie: 'De investering in deze nieuwe tank is onderdeel van een breder pakket aan voorgenomen en al gerealiseerde maatregelen om de LNG-importcapaciteit in Nederland te vergroten. Dit is nodig om het verlies van Russisch aardgas te compenseren en de schaarste van aardgas op de Europese gasmarkt te verminderen. Naast de uitbreiding van de LNG-importcapaciteit werkt Gasunie verder aan de versnelling van de energietransitie. Bijvoorbeeld door de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk en de ombouw van importterminals. Ook blijven we ons richten op groen gas, warmtetransport en CO2-afvang en -opslag.'

Strategie Vopak

Dick Richelle, CEO bij Vopak: 'Deze investering past goed in de strategie van Vopak om te groeien in LNG-infrastructuur. We zijn er trots op betrouwbare en open infrastructuur te ontwikkelen en te exploiteren, omdat dit een belangrijke rol speelt in de continuïteit van de energievoorziening.'