40% huurders vrije sector wil liever koopwoning

Bijna 40% van de huurders in de vrije sector zou zijn woning het liefst inruilen voor een koopwoning, en een vijfde heeft liever een sociale huurwoning.

Meer dan 60% van de vrijesectorhuurders woont dus liever in een ander type woning dan waarin ze nu wonen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos in opdracht van ABN Amro onder ruim 500 huurders in de sociale en vrije sector heeft verricht. Volgens ABN Amro is het beperkte aanbod van sociale huurwoningen en van betaalbare koopwoningen een belangrijke reden voor deze situatie. In het onderzoek is huurders ook gevraagd om 19 aspecten van een woning en de directe omgeving te rangschikken en aan te geven welke het belangrijkst zijn voor hun woongenot.

Leefomgeving en grootte
De grootte van een woning is het belangrijkste voor huurders, zo blijkt uit het onderzoek. Opvallend is dat hierna de omgevingskenmerken van een woning hoger scoren dan de meeste kenmerken van een woning zelf. ‘Geen of beperkte geluidsoverlast’ is voor huurders na de grootte van een woning het belangrijkste. Een ander belangrijk aspect is de locatie van de woning. Zo staat het type leefomgeving – stad of platteland – op een derde plaats. Op vier staat het type woning: een rijtjeshuis, appartement of vrijstaande woning. Dat de omgeving voor huurders belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat groen – in de vorm van een park, water of natuurgebied – de top 5 complementeert, terwijl de kwaliteit of grootte van een tuin slechts op plaats 17 staat. Het onderzoek laat verder zien dat de bereikbaarheid en typische kenmerken van de woning, zoals een keuken, minder van belang zijn. De bereikbaarheid met auto of openbaar vervoer staat op een middenpositie en ook parkeervoorzieningen en fiets- en wandelpaden scoren relatief laag.

Omgevingselementen
‘Door het coronavirus was iedereen opeens meer thuis, kregen kinderen tijdelijk thuis les en ook nu wordt nog steeds veel vanuit huis gewerkt. Het woongenot ligt daarom onder een vergrootglas. Een ruime woning en de directe omgeving zijn misschien nog nooit zo belangrijk geweest’, zegt Madeline Buijs, sector econoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro. Dit onderschrijft volgens ABN Amro dat omgevingskenmerken van een woning, net als duurzaamheid, bouwstenen voor toekomstbestendig vastgoed zijn. ‘Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste huurders de leefomgeving belangrijker vinden dan kenmerken van de woning zelf. Voor huurders zit de toegevoegde waarde van een woning in de samenhang tussen gebouw, locatie en de (leef)omgeving. Wij geloven dat deze elementen de waardevastheid van het vastgoed gedurende de looptijd sterk bepalen. Gerichte investeringen in de omgeving komen dan ook ten goede aan de eigen investeringen van eigenaren en ontwikkelaars in het vastgoed.’