Gemeente Lisse en Timpaan tekenen overeenkomst Vuursteeglaan-Zuid

De gemeente Lisse en projectontwikkelaar Timpaan hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 82 woningen.

Het project heeft de voorlopige naam Vuursteeglaan-Zuid. In de overeenkomst is vastgelegd om wat voor soort woningen het gaat en wat de uitgangspunten zijn voor het openbaar groen, waterberging en infrastructuur. Wethouder Jolanda Langeveld en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, tekenden de overeenkomst op donderdag 15 december in het gemeentehuis van Lisse.

Het project Vuursteeglaan-Zuid ligt tussen de Vuursteeglaan, de Heereweg en de Westelijke Randweg. Al vele jaren heeft de gemeente de wens om deze plek in te vullen met woningbouw. Nu de overeenkomst met Timpaan is getekend kan de ontwikkeling van Vuursteeglaan-Zuid beginnen. Het plan bestaat uit duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen in de vorm van beneden- en bovenwoningen (waarvan een deel levensloopbestendig wordt), vrijstaande woningen in verschillende typen, rijwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en sociale huurappartementen. In het plan wordt verder veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en ontwikkelt Timpaan het toekomstig openbaar gebied op zeer duurzame wijze.

Wethouder Jolanda Langeveld: ‘De gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoetkomen aan de behoefte aan huur én koop. Voor zowel jonge als oudere inwoners. De gemeente kiest voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw.’

Nu de overeenkomst ondertekend is, kan het ontwerp-bestemmingsplan begin 2023 ter inzage worden gelegd. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan naar waarschijnlijkheid rond de zomer vast.