‘Opname logistiek en industrieel vastgoed ingestort’

Krap aanbod van logistiek vastgoed, maar ook haperende vraag spelen de opname parten, terwijl de gestegen rente vooral core beleggers weerhoudt.

Dit blijkt uit het zojuist verschenen research rapport Logistics Real Estate, Dutch Market Report 2024, uitgebracht door Industrial real estate partners. Het makelaarskantoor, dat gespecialiseerd is in de Nederlandse markt voor logistiek en industrieel vastgoed en vanuit drie kantoren landelijk actief is, registreert samen met Bak Property Research jaarlijks alle gebruikers- en beleggingstransacties in dit segment.

Onzekerheid

De totale opname in 2023 door gebruikers bedroeg 2,1 miljoen m², 42% minder dan in 2022. Aanhoudend krap aanbod remde de opname af, maar inmiddels begint ook toenemende onzekerheid bij huurders – in combinatie met sterk gestegen huurprijzen – een rol te spelen. Het aanbod begint op te lopen, vooral buiten de klassieke hotspots en bij speculatieve ontwikkelingen.

Huurprijzen zijn wederom hard gestegen in 2023, maar lijken nu af te vlakken. De economische teruggang onder gebruikers zal invloed hebben, maar de markt voor logistieke dienstverlening lijkt te sterk om plotseling in te storten, terwijl het tekort aan (her)ontwikkellocaties aanhoudt.

Gestegen rente

De impact van de gestegen rente zette zich voort in 2023, waardoor het beleggingsvolume in 2023 uitkwam op € 2,3 miljard, een afname van 52% ten opzichte van 2022. Samen met ontwikkelingen voor eigen portefeuille zetten core-plus en value-add beleggingen de toon, deels gedreven door verwachtingen van verdere huurprijsstijgingen. Core transacties hebben zwaar te lijden onder de renteniveaus, terwijl veel verkopers wachten op betere tijden.

De markt blijft op zoek naar de nieuwe prime yields. Momenteel liggen die tussen 5,0% en 5,5% zij het dat het statistische bewijs hiervoor schaars is.

De interesse in Nederlands logistiek vastgoed blijft intussen groot, en uitgaande van de alomverwachte rentestappen van de centrale banken is een verbeterende markt in de 2de helft van dit jaar te verwachten.