‘Maatschappelijke impact regulering in vastgoed onduidelijk’

In 2020–2022 heeft Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit, drie onderzoeksprojecten uitgevoerd naar fraude, witwassen en publiek-private samenwerkingen in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7/8, 26 augustus 2022

Deze projecten hebben het Nederlandse debat over de regulering van de vastgoedmarkt, de kwaliteit van (zelf)regulering en de mate van samenwerking en informatiedeling binnen de overheid en vooral de publieke sector beïnvloed.

‘De aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt is complex en zo vol wederzijdse afhankelijkheden dat de overheid daarbij de samenwerking met marktpartijen nodig heeft’, vertelt Hoogenboom. Volgens hem is op papier veel op orde, maar in de praktijk nog niet. ‘Politiek, commercieel en organisatorisch eigenbelang belemmeren integrale benaderingen van preventie en meer strategische benaderingen om de criminaliteitsniveaus in te dammen. Er is nauwelijks theoretisch denken noch handelen in de organisatie van verschillende vormen van samenwerking. Incidenten domineren de dagelijkse processen.’

Meer over het onderzoek van Bob Hoogenboom is te vinden op www.nyenrode.nl/nieuws