Zzp'ers vooral actief in rijke plaatsen

Thuiswerken als onderdeel van het werkplekkenbeleid lijkt vooral kansrijk in 't Gooi en andere rijkere plaatsen in ons land. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat hier de meeste zzp'ers wonen.  

Ultimo 2021 waren er ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland, wat neerkomt op 12,6 procent van alle werkenden. Dit meldt het CBS in haar regionale nieuwsbrief. Het aandeel zzp’ers onder werkenden varieert aanzienlijk tussen gemeenten. In de tien gemeenten met de hoogste concentratie zzp’ers lag het aandeel in 2021 tussen de 19 en 27 procent. Deze gemeenten zijn voornamelijk gelegen in het Gooi, ten noorden van Amsterdam en op de Waddeneilanden. Blaricum, Bloemendaal en Laren hadden de hoogste aandelen zzp’ers, elk met meer dan 22 procent. Laren spant de kroon, meer dan een kwart van de inwoners (27,3%) is daar eigen baas zonder werkenemer.

Amsterdam/Rotterdam

In 165 gemeenten was het aandeel zzp’ers minstens zo hoog als het landelijke gemiddelde (12,6 procent), in 180 gemeenten was het aandeel juist kleiner. In Amsterdam bedroeg in 2021 het percentage zzp'ers 17, 1%. In Rotterdam blijft het percentage zzp'ers steken op 12,8%. De gemeenten Landgraaf, Assen en Den Helder hadden met minder dan 8 procent de laagste aandelen zzp’ers.

 

 

Laatste nieuws

Evenementen