Zuidas steeds duurzamer

Op de Zuidas gevestigde bedrijven en organisaties namen ook in 2015 weer vele maatregelen om het gebied verder te verduurzamen.

Nieuwe fietsfaciliteiten, duurzame, nieuw opgeleverde kantoor- en woongebouwen en veelvuldig gebruik van warmte/koude-opslag en zonnepanelen als energiebronnen, zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015.

Op woensdag 13 april presenteerden Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam, Zuidas gezamenlijk het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Zuidas is de enige ontwikkelingslocatie in Nederland die als gebied een jaarlijks duurzaamheidsverslag uitgeeft. Dit verslag geeft een beeld van wat er is bereikt op het gebied van duurzaamheid het afgelopen jaar en dient als een monitoringsinstrument om duurzame ambities aan te toetsen. Bovendien willen bovengenoemde organisaties met dit verslag kennis delen en andere organisaties inspireren.

Uit een onderzoek van Energie Centrum Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2015 blijkt dat gebouwen de grootste vervuilers zijn in  Nederland en verantwoordelijk zijn voor 36% van de totale CO2-uitstoot. De helft hiervan zijn kantoorgebouwen. Bovendien moet Nederland flink aan de slag om de belangrijkste afspraak van de klimaatconferentie in Parijs te realiseren: het beperken van de opwarming van de aarde naar 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Bij het bedrijfsleven ligt dan ook een grote uitdaging en verantwoordelijkheid. In Zuidas neemt men deze verantwoordelijkheid serieus. De afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam stelt bijvoorbeeld hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan investeerders: een nieuw gebouw moet minstens een Breeam Excellent-status hebben om een plaats te krijgen aan de Zuidas. De meeste duurzame maatregelen worden echter niet van overheidswege opgelegd, ze komen van de bedrijven zelf. Meer en meer leert de ervaring dat een investering in bijvoorbeeld duurzame energie zichzelf uiteindelijk terugbetaalt. The Edge, het gebouw waarin onder andere Deloitte is gevestigd, is hier een goed voorbeeld van. Het produceert namelijk meer energie dan dat het gebruikt.

The Edge en het hoofdkantoor van ABN Amro ontvingen onlangs een belangrijke internationale duurzaamheidsprijs voor hun kantoorgebouw: ABN Amro de Breeam In-Use Award voor bestaande kantoorgebouwen en The Edge de Breeam Award voor het duurzaamste nieuwe kantoorgebouw. Bovendien liet een Breeam-onderzoek van de Zuidas als gebied in 2014 zien dat de gebouwen aan de Zuidas 20% hoger scoren op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland.

In 2015 heeft een grote groep bedrijven gezamenlijk de ambitie uitgesproken om van de Zuidas de duurzaamste business- en woonomgeving van Europa te maken in 2020. Deze ambities zijn vastgelegd in de Ambitieverklaring GBC Zuidas 2015, die werd ondertekend door meer dan 25 partijen. Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam, Zuidas werken hier samen met de in Zuidas gevestigde bedrijven naartoe.