Woningnood nog hoger dan eerder becijferd

De woningnood in Nederland is nog groter dan tot nu toe werd becijferd. Landelijk gezien is er een tekort van 390.000 woningen. Dit blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 die woensdag door bureau Atlas Research is gepresenteerd.

De raming van de Atlas komt uit op een tekort van ruim 110.000 meer dan het officiële ‘statistische woningtekort’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De woningbouwopgave wordt pas op zijn vroegst in 2030 gerealiseerd.

Forse regionale verschillen in woondruk
Atlas Research introduceert in de nieuwste uitgave een nieuwe rekenmethode om de krapte op de woningmarkt te bepalen: de Woondruk-index. Er zijn forse verschillen in woondruk tussen gemeenten. De helft van het gemeten woningtekort bevindt zich in de gemeente Amsterdam. De hoofdstad en naburige gemeenten als Amstelveen (waar de woondruk relatief het hoogst is) en Leidschendam-Voorburg kennen een woondruk van ruim 150. Dit wil zeggen dat de vraag naar woningen ruim 50 procent hoger ligt dan het beschikbare woningaanbod. Hilversum, Utrecht en Amersfoort volgen met een woondruk van ongeveer 140. Onder de 50 grootste gemeenten is de woondruk het laagst in Lelystad, Nissewaard en Emmen.

Woningbouwopgave
De woningbouwopgave van het ministerie van BZK is om het woningtekort naar 2% terug te dringen. Om dat te bereiken streeft het ministerie er naar het bouwtempo op te schroeven van ruim 70.000 naar ruim 100.000 woningen per jaar. Maar zelfs in dat versnelde bouwtempo zal de woningbouwopgave niet voor 2030 zijn gerealiseerd. Als de bouwimpuls boven op het huidige bouwtempo slechts voor de helft wordt waargemaakt, duurt het zelfs tot 2035 voordat het woningtekort op het beleidsmatige acceptabele niveau van 102 komt. 

Gelijktijdig investeren in leefbaarheid
Bouwen, bouwen, bouwen brengt echt ook risico’s met zich mee. Veel gemeenten kennen nu al een bouwoverschot: het huidige aantal woningen plus de geplande woningbouw ligt dan hoger dan de huidige vraag naar woningen. Almere, Lelystad en Helmond willen bijvoorbeeld meer dan 10% van de huidige gemeentelijke woningvoorraad bij bouwen. Dat gaat echter niet zonder grote investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten. Als dat niet gelijktijdig gebeurt met de nieuwe woningbouw, wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.