Vernieuwing Tweebosbuurt in Rotterdam door sloop, nieuwbouw en renovatie

Nu de gemeente er zijn fiat aan heeft gegeven, gaat de transformatie van de Tweebosbuurt in de Rotterdamse Afrikaanderwijk door.

Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten. De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. Om de impact op het sociale woningaanbod zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 90 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Bewoners van de Tweebosbuurt ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar zij uitleg krijgen over de plannen en hun persoonlijke situatie. De start van de renovatie van woningen is in 2019. Vanaf 2020 start de sloop van woningen.