Vastned: waardedaling van 2,5%

Uit de halfjaarcijfers van Vastned blijkt dat de panden van het winkelfonds met 2,5% zijn afgewaardeerd ten opzichte van 31 december 2019. 

Het direct resultaat komt uit op € 0,85 per aandeel ten opzichte van € 0,96 in H1 2019. Vastned heeft 84% van de huren over H1 2020 binnengekregen. De loan-to-value is van 41,6% per 31 december 2019 gestegen naar 42,6%. 

Vastned sloot in de eerste zes maanden van 2020 38 huurcontracten af voor een totaalbedrag van € 5,1 miljoen op jaarbasis, wat gelijk is aan 6,8% van de totale jaarlijkse theoretische brutohuurinkomsten. Op de 38 huurcontracten die Vastned heeft afgesloten, werd een huurdaling gerealiseerd van 3,6%, met name veroorzaakt door het huurcontract met H&M aan de Steenweg in Utrecht. 

Vastned meldt dat nu de aandeelhouders bij de algemene aandeelhoudersvergadering de wijziging van het beloningsbeleid niet hebben goedgekeurd, het oude beloningsbeleid nog staat. Grootaandeelhouder bij Vastned is Aat van Herk, die een discussie hierover heeft aangezwengeld. Bij een nieuwe vergadering zullen nieuwe voorstellen worden ingediend.

Ook meldt Vastned, gezien de veranderingen in de winkelmarkt, zijn strategie nog eens tegen het licht te houden. In elk geval kondigde het winkelfonds aan bovenop een winklecomplex in Eindhoven zo'n 100 woningen te gaan bouwen.