VDG Real Estate en Next Level kopen kavel in Waalwijk

VDG Real Estate en Next Level kopen kavel van 15.440 m2 in Waalwijk voor logistieke doeleinden.

VDG Real Estate en Next Level kopen het kavel van 15.440 m2 als aanvulling op het al eerder aangekochte kavel van 41.387 m². Ten behoeve van een logistieke ontwikkeling worden de twee kavels samengevoegd. Hierdoor ontstaat een kavel met een optimale lay-out, die zich goed leent voor logistieke bedrijvigheid.

VDG Real Estate en Next Level denken een future-proof logistieke nieuwbouwontwikkeling van 35.000 m te gaan realiseren op deze kavel. De kavel ligt direct aan de A59 en de Waalwijkse haven. Het vergunningstraject met de gemeente loopt momenteel. Zodra er meer bekend is over deze ontwikkeling delen beide partijen dit met de markt.