Unlockdown 16: Blokkers tegenstrijdige boodschap

In de rubriek Unlockdown belicht hoofdredacteur Wabe van Enk hoe het leven na corona weer opgepakt wordt. Ditmaal Blokkers tegenstrijdige boodschap.

De directeur/eigenaar van Blokker, Michiel Witteveen, had gisteren tegelijk een positieve en een negatieve boodschap: ‘De omzet van Blokker is sinds corona weer terug op het oude niveau én ik eis 30% lagere huur.’

De logica lijkt te ontbreken. Waarom zouden verhuurders moeten korten, wanneer Blokker omzetten realiseert van voor corona?

Witteveen verwijst naar leegstand in winkelstraten en geringere passantenstromen. Dat lijken gelegenheidsargumenten. In de huurcontracten is toch nooit bedongen dat de huur lager wordt met leegstand in de omgeving? Of betaalt Blokker soms meer huur wanneer de verhuurder nieuwe passanten aanlevert?

Het verhaal van Witteveen valt beter te begrijpen door te kijken naar de jaarcijfers van zijn vennootschap Mirage, de eigenaar van Blokker, Big Bazar en Intertoys. In 2019 boekte Mirage een verlies van € 144 mln. Dat was een verbetering ten opzichte van 2018, want toen boekte Blokker (dat toen nog van de familie was) een verlies van € 344 mln. Blokker bracht het concern onder bij Mirage met een lening van de familie Blokker van € 250 mln.

Door het verlies van 2019 is daar in 2020 nog de helft van over. Mirage voorspelt in 2020 een verlies van ‘enkele tientallen miljoenen’. Stel dat dit staat voor € 50 mln verlies, dan bedraagt de buffer nog circa € 75 mln – genoeg om het nog tot medio 2022 vol te houden.

Het is echter best een kunst voor een retailer om dit jaar met corona hetzelfde resultaat te behalen als vorig jaar. Zelfs als Blokker dat haalt, is de buffer voor het eind van het jaar op. Van zijn kant uit gezien is het dus logisch dat Witteveen alles op scherp zet: leveranciers, personeel, maar ook de verhuurders moeten bijdragen aan de redding van Blokker.

Het is ogenschijnlijk vreemd dat Witteveen met zijn geldzorgen ook nog een bod uitbrengt op de eveneens worstelende Hema – een bod dat Hema-ceo Jegen overigens niet ziet zitten. Witteveens bod valt te verklaren uit zijn geldzorgen. Hij heeft bij Blokker 100 van de 260 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor geschrapt. Dat kunstje kan hij niet herhalen, tenzij hij Hema overneemt. Dan kan hij de top van beide bedrijven verder saneren. Vandaar dat Jegen daar niet voor voelt. Jumbo zou dat ook kunnen doen, maar de familie Van Eerd, die al flink wat acquisities op zijn naam heeft gezet, wil eerst in eigen huis saneren.