Twee nieuwe leden voor RvC Koninklijke BAM

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep zal Bob Elfring en Denise Koopmans voordragen voor benoeming als commissaris van de vennootschap, voor een termijn die afloopt met de algemene vergadering in 2024.

De voordracht van Bob Elfring hangt samen met de vacature die ontstaat door het eerder aangekondigde vertrek van Harrie Noy als voorzitter van de RvC. Noy treedt terug na afloop van de nog in te plannen buitengewone algemene vergadering en draagt het voorzitterschap dan over aan Henk Rottinghuis. Met de voordracht van Denise Koopmans wordt geanticipeerd op het terugtreden van Carla Mahieu in verband met het aflopen van haar derde benoemingstermijn.

Bob Elfring (1959, Nederlandse nationaliteit) heeft een achtergrond in de financiële wereld, met name op het gebied van investment banking. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige Amsterdam-Rotterdam Bank en heeft daarna diverse (management)functies vervuld bij respectievelijk Rabobank, Amsterdamse Investeringsbank, MeesPierson en Lehman Brothers. Van 2008 tot 2011 was hij bij Credit Suisse onder meer verantwoordelijk voor Investment Banking in Noord-Europa en de Benelux. Van 2011 tot 2018 werkte Elfring bij Bank of America Merrill Lynch, waar hij vanaf 2012 verantwoordelijk was voor Corporate and Investment Banking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, opererend vanuit Londen. Momenteel is hij adviseur bij CVC Capital Partners. Hij studeerde rechten en economie aan de Universiteit van Groningen.

Denise Koopmans (1962, Nederlandse nationaliteit) heeft een juridische achtergrond en veel ervaring met digitale transformatie en organisatorische veranderprocessen. Daarnaast kent zij de bouwsector. Van 1991 tot 1998 werkte zij als Chief Legal Officer bij NBM-Amstelland (verworven door BAM in 2000). Daarna heeft zij verschillende commerciële en leidinggevende functies gehad bij achtereenvolgens Heerema Group, Altran Technologies en LexisNexis Group en veel internationale ervaring opgedaan. Van 2011 tot 2015 was zij bij Wolters Kluwer managing director van de Legal & Regulatory-divisie en van de global business line voor workflow solutions. Vanaf 2015 legt Koopmans zich toe op non-executive rollen. Zij is lid van de RvC van Swiss Post AG en van VGZ, en non-executive director van Sanoma Corporation. Ook is zij commissaris bij het bouwbedrijf Janssen de Jong Groep, waar zij volgens planning medio dit jaar zal terugtreden. Denise Koopmans heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en (postdoctoraal) vastgoedrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op de benoeming van Denise Koopmans is het versterkt recht van aanbeveling volgens de Nederlandse wetgeving van toepassing. De Centrale Ondernemingsraad van BAM heeft te kennen gegeven, met gebruikmaking van dit recht, Koopmans aan te bevelen als kandidaat voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen. Tevens heeft de Centrale Ondernemingsraad meegedeeld de voordracht van Bob Elfring te ondersteunen.