Tevreden huurders blijven langer zitten

Vertrekkende huurders blijken al twee jaar voordat ze de huur opzeggen significant minder tevreden dan blijvende huurders.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7/8, 26 augustus 2022

Het platform van Keepfactor geeft inzicht in het risico dat huurders uit onvrede vertrekken en levert informatie om deze te behouden. Het meet de huurders(on)tevredenheid over het gebouw en de omgeving, maar ook over het property management. De resultaten van de jaarlijkse assessments over honderden vastgoedobjecten worden via algoritmes vertaald in concrete actieplannen op gebouwniveau, rapportcijfers, NPS-scores en benchmarks. Dit alles met het doel de gezondheid en de ervaring van de werkomgeving te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sven Bouwmeester, masterstudent Real Estate Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De steekproef bestaat uit de ervaring van huurders en gebruikers van 78 kantoor- en winkelobjecten die Keepfactor tussen 2016 en 2020 onderzocht. De resultaten tonen aan dat vertrokken huurders hun gebouw gemiddeld met 6,45 beoordelen. Blijvende huurders beoordeelden hun gebouw in datzelfde jaar gemiddeld met 6,81. Een statistische test wijst met 95% zekerheid uit, dat de mening tussen beide groepen significant verschilt.

Het onderzoeksresultaat heeft aanzienlijke impact voor de vastgoedbeleggers. Ten eerste leidt significant lagere tevredenheid tot sneller vertrek van huurders. Hierdoor ontstaat leegstand en dalen de huurinkomsten. Ten tweede bewijst het onderzoek dat sturen op sociale aspecten binnen ESG vruchten afwerpt. Beleggers die het platform van Keepfactor gebruiken zien de tevredenheid van hun huurders over de jaren stijgen. Hiermee lijkt er – naast de stabielere huurinkomsten – ook waardering te zijn voor het ESG-beleid: proactief managen van assets leidt tot betere beoordelingen.