TPEX International en DWA gaan samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen.

Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie van gebouwen, spitst DWA zich toe op de inhoudelijke kant, zoals de (technische) advisering over de gebouwtechniek. Met de samenwerking geven de partijen invulling aan de complete design-build-maintain-operate keten..

Vastgoed moet voldoen aan steeds hogere  duurzaamheidsnormen, niet alleen bij oplevering, maar ook tijdens de exploitatie, stellen de samenwerkingspartners. ‘Gebouwen zijn geëvolueerd tot meer dan alleen een fysieke gebouw met installaties. Het zijn datafabrieken die continu gegevens ontvangen, verzenden, verwerken en opslaan voor verdere inzicht en optimalisatie. Het fysieke gebouw en de software gaan hand in hand en versterken elkaar. Dat leidt tot ‘High Performance gebouwen’: gebouwen met geavanceerde (regel)systemen en complexe software die de optimale performance van gebouwen nastreeft’, aldus TPEX en DWA.

“De complexiteit van het regelsysteem is ongekend en er zijn meerdere disciplines nodig om het gebouw ook optimaal te laten draaien”, legt Robert Rosier, CEO van TPEX International uit. “Wij richten ons op een ‘skilled’ helpdesk en operationsproces, waarbij wij van start tot aan het einde de data monitoren en onderzoeken of het gebouw nog steeds draait zoals het ontworpen is. We zetten DWA in als vierde lijn waarbij zij zich richt op het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken, seizoensgebonden testen en commissioning,”

Performance management

DWA doet proactief en direct voorstellen om deze operatie beter en efficiënter te laten lopen. “Doordat wij continu zijn betrokken bij de exploitatie van het vastgoed, zorgen we samen met de operationsafdeling van TPEX voor continuous commissioning en performance management. Dat is efficiënter dan eenmaal per jaar achteraf te constateren dat dingen beter hadden gekund”, aldus Eloi Burdorf van DWA.

Label C

Dankzij de samenwerking kunnen beide samenwerkingspartners integrale garanties geven over de verduurzaming van vastgoed. Niet alleen voor het advies, maar ook in de uitvoering. Sinds 1 januari 2023 is label C een verplichting voor het Nederlandse vastgoed, maar 30% van het Nederlandse vastgoed voldoet nog niet.

Laatste nieuws

Evenementen