Succes van Brainport Eindhoven nauwelijks te repliceren

Brainport Eindhoven is uitgegroeid tot de economische motor van Nederland. Wat verklaart het succes van Brainport en wat kunnen andere regio’s daarvan leren?

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7/8, 26 augustus 2022

Brainport Eindhoven is getransformeerd van een regio die sterk afhankelijk was van Philips tot een divers en snel groeiend ecosysteem van deeptech-ondernemerschap.

In ESB legt Sjoerd Romme (hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven) uit dat de succesformule van Brainport kan worden samengevat aan de hand van vier factoren: deeptech-ondernemerschap, een professionele en bestendige aanpak van regionale beleidsvorming, co-locatie van R&D-activiteiten en tenslotte is het ondernemerschap in Brainport diepgeworteld in competenties op het terrein van systeemkunde, ontwerpdenken en multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Volgens hem kan De Brainport-aanpak, mede door locatiegebonden factoren, slechts zeer beperkt elders worden gerepliceerd.

Hij vindt ook de zorg over de recente verkoop van de High Tech Campus Eindhoven aan buitenlandse investeerders ongegrond. Ook de succesformule van de HTCE is volgens hem niet overdraagbaar, zodat de continuïteit van dit paradepaartje van de Nederlandse kenniseconomie geborgd is. Aan de recente onrust over de verkoop van de campus aan een buitenlandse investeerder ligt een gebrek aan kennis over het unieke karakter van de inbedding van de campus in Brainport ten grondslag. Het is volgens Romme juist een groot voordeel dat buitenlandse partijen investeren in deze campus, met het oog op de relatieve schaarste aan risicokapitaal voor deeptech-start-ups. Hij zegt dat de kapitaalintensiteit van een deeptech-start-up vele malen hoger is dan die van een software-gedreven start-up. In de afgelopen tien jaar zijn dan ook diverse nieuwe investeringsfondsen gecreëerd (zoals Innovation Industries en EIT InnoEnergy). Buitenlandse investeringen in de HTCE noemt hij daarbij welkom, omdat dit meer ruimte creëert voor Nederlandse pensioenfondsen en andere partijen om direct in deeptech-start-ups te investeren.