Stadgenoot start tweede fase Slootdorpstraat in Amsterdam

Stadgenoot is begonnen met de tweede fase van de vernieuwing van de Slootdorpstraat en omgeving in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord.

In totaal sloopt Stadgenoot in het gebied 200 woningen uit de jaren ’60 en komt er een gevarieerd woningaanbod van 230 appartementen en eengezinswoningen terug. De laatste woningen worden voor de zomer van 2022 opgeleverd.

Samen met stadsdeel Amsterdam-Noord werken woningcorporaties Stadgenoot, Rochedale en Ymere aan de vernieuwing van Slootdorp. Met de oplevering van het gebouw Noordkop, pal naast het Waterlandplein, heeft Stadgenoot de eerste fase van project Slootdorp afgerond. Onlangs hebben de nieuwe bewoners hun intrek genomen in de totaal 98 sociale en middeldure huurwoningen. Nu begint bouwbedrijf Van Wijnen Weesp in opdracht van Stadgenoot aan de volgende fase.

Waar het bouwblok Breehornstraat heeft gestaan worden 61 grondgebonden eengezinswoningen in het middensegment gebouwd. Op de plek van bouwblok Markengouw worden 70 sociale en middeldure huurwoningen gebouwd. In totaal bouwt Stadgenoot 230 nieuwe woningen op deze plek, inclusief de al bewoonde woningen van Noordkop.

De woningen in de Waterlandpleinbuurt waren na 50 jaar intensief gebruik toe aan vernieuwing. Dit past in de afspraken die zijn gemaakt over de vernieuwing van de wijk met andere corporaties en het stadsdeel.

Planning
De bouw van het bouwblok Breehornstraat is gestart en de oplevering is zomer 2021. De sloop en bouw van het Markengouw kan beginnen na het toekennen van de omgevingsvergunning en begint waarschijnlijk september van dit jaar. De oplevering is zomer 2022.

Kosten
De totale stichtingskosten voor de Breehornstraat en Markengouw zijn begroot op € 41,1 mln inclusief btw, inbrengwaarde en subsidies (€ 313.652 per woning). De totale stichtingskosten voor Noordkop waren € 21,7 mln inclusief btw, inbrengwaarde en subsidie (€  221.820 per woning). De totale investering komt daarmee uit op € 62,8 mln.