Rotterdam wil meer en betaalbare studentenwoningen

Rotterdam heeft een Akkoord Studentenhuisvesting gesloten voor voldoende en betaalbare studentenwoningen.

Studenten moeten sneller aan woonruimte in Rotterdam kunnen komen én die woonruimte moet voor hen betaalbaar zijn. Komend halfjaar gaat de gemeente samen met andere partijen de behoefte aan studentenhuisvesting voor de korte en langere termijn zo precies mogelijk in beeld brengen. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel extra (tijdelijke) woonruimte voor studenten nodig is.

Dit staat in het Akkoord Studentenhuisvesting 2020–2025, dat de gemeente vandaag afsluit met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, zoals de Erasmus Universiteit (EUR) en de Hogeschool Rotterdam, met woningcorporatie Stadswonen en de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) en met vertegenwoordigers van de studentenraad van de EUR en de huurdersraad van de SSH. De partijen gaan zich ook inzetten om misstanden op de studentenwoningmarkt te voorkomen, zoals te hoge huren, discriminatie op de woningmarkt, achterstallig onderhoud en (brand)onveiligheid.

Nieuwbouw
‘Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van onze stad. Daarnaast willen we ook afgestudeerden graag behouden voor Rotterdam. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met het onderwijs en studentenhuisvesters te zorgen voor een goed en betaalbaar woningaanbod voor studenten en net afgestudeerden’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De gemeente wil onder andere afspraken maken met ontwikkelaars over het realiseren van betaalbare wooneenheden voor studenten in nieuwbouwprojecten. Er zijn al verschillende studentencomplexen in aanbouw of voorbereiding. Grote ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld De Startmotor in Rotterdam-Zuid en OurDomain in het Maritiem District. In voorbereiding zijn plannen naast de GEB toren aan de Rochussenstraat, op campus Woudestein, in het Brainpark en aan de Hoofdweg in Prins Alexander. Bij de toekomstige ontwikkelingen aan de Rijnhaven en het Schiekadeblok wil de gemeente onderzoeken of hier plek kan komen voor studentenwoningen. Om deze afweging goed te kunnen maken is een andere belangrijke afspraak in het akkoord dat onderwijsinstellingen de huisvestingsbehoefte van studenten goed in kaart brengen zodat er naar behoefte gebouwd kan worden.

Minder druk op bestaande voorraad
Rotterdam is de tweede studentenstad van Nederland. Er studeren in totaal ruim 100.000 studenten aan het MBO, HBO en de universiteit.  Een derde daarvan is uitwonend student. De druk op de woningmarkt voor studenten loopt op. De wachttijden voor geschikte en betaalbare woonruimte worden steeds langer. Dat geldt zowel voor zelfstandige als voor onzelfstandige woonruimte (studentenkamers). De inzet is om studenten zoveel mogelijk te huisvesten in specifieke studentencomplexen, om de druk op de bestaande voorraad te verminderen en om ongewenste ‘verkamering’ en overlast van kamerverhuur in woonwijken tegen te gaan.