Ronald Huikeshoven, AM: 'Hopen dat verbroedering blijft'

Hoe gaat de vastgoedsector om met de coronacrisis? Ronald Huikeshoven van AM merkt dat ouderen in het hogere prijssegment voor woningen voorzichtiger worden.

Hoe gaat het met het thuiswerken, met de organisatie?
Met AM gaat het op dit moment goed. Iedereen werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Gelukkig komen vrijwel alle AM’ers de coronaperiode gezond door. Om het sprankelende AM-teamgevoel vast houden, is het zeer belangrijk om in gezamenlijkheid deze periode door te komen. Dat betekent dat we als AM ingeregeld zijn op het thuiswerken en draaien de gebiedsontwikkelingen door, maar dan vanuit de 180 AM thuisvestigingen in het hele land. De behoefte om elkaar te ontmoeten en te spreken is groot, daarom organiseren we naast alle Teams-besprekingen en de virtuele vrijmibo ook online teambriefings en lunchlezingen ter inspiratie.


Wat betekent de crisis het voor het bedrijf?
De economie staat onder druk door de coronacrisis. Om de impact hiervan voor AM in kaart te brengen, hebben we verschillende scenario’s ontwikkeld om de risico’s zo goed mogelijk te kunnen inschatten. In deze periode zie je dat commercieel vastgoed het meest gevoelig is voor economische onrust. Zeker in de retailmarkt wordt pas op de plaats gemaakt.

In de woningmarkt geldt meer een langere termijn benadering gezien de grote vraag naar woningen. Belangrijk bij beide categorieën is de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen de komende maanden. Nu zien we dat de verkopen en transporten van woningen doorgaan, wel geheel gedigitaliseerd. Na de eerste schrik van de corona zijn mensen wel weer op zoek naar woning, misschien wel naar een meer geschikte woning na het veel thuis zijn.

In het hogere prijssegment zien we wel voorzichtigheid bij oudere kopers. Voor de komende periode is het dus van belang het consumentenvertrouwen te monitoren en waar mogelijk bij te dragen aan een positief sentiment, onder meer door in goede samenwerking tussen overheid en markt te blijven werken aan nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Gaat deze crisis als hij over iets veranderen?
Belangrijk is om vanuit deze periode weer te leren en te kijken hoe dit zijn invloed zal hebben op de markt van wonen, werken en winkelen. Doordat iedereen nu intensief gebruik maakt van verbindingen zoals Teams en Skype, zullen we deze in de toekomst zeker meer gaan toepassen. We zullen bewuster kiezen voor afspraken waarvoor we moeten reizen of voor afspraken die ook via Teams kunnen plaatsvinden.

Aan de andere kant is er nu ook meer teamgevoel en verbroedering. Het contact en het ontmoeten van collega’s wordt nu nog meer gewaardeerd. Dit zie je ook in de woonomgeving; mensen letten meer op elkaar en staan ook meer klaar voor elkaar. Het ontmoeten, op anderhalve meter, is daarbij belangrijk om elkaar te kunnen helpen of te zien of er hulp nodig is. Deze behoefte geeft het belang aan van zorgvuldig ontworpen openbare ruimtes voor mensen. Laten we hopen dat deze verbroedering tussen elkaar na de coronaperiode intact blijft.

Het online bestellen heeft de afgelopen weken een vlucht genomen. Of het nu bij de supermarkt is of bij de restaurants die hiermee een nieuwe business line zijn gestart om te overleven. De ervaring met het gemak en de vertrouwdheid daarmee gaat zijn verder invloed hebben op de retailmarkt. Maar ook op de ontsluiting van woongebouwen waar pakketten makkelijker afgeleverd kunnen gaan worden.

De vraag naar zorg en medische capaciteit kan wel eens versterkt worden na deze coronaperiode. Om daarin tegemoet te kunnen komen, zullen we binnen de woningbouwopgave een nadrukkelijke inspanning moeten doen om met voorrang huisvesting te realiseren voor personeel in de zorgsector, het onderwijs en uitvoerend overheidspersoneel in de sector veiligheid, zoals politie en brandweer. En ja, dit betekent dat er ook nieuwe kansen zijn voor AM.

Jullie moeder maakte onlangs bekend dat het dividend schrapt en zoveel mogelijk op de kosten gaat letten, inclusief nog niet gecommitteerde kapitaaluitgaven. Wat betekent dit voor AM?
Dat wij net als alle andere bedrijven in deze periode zorgvuldig zijn in wat we wel en wat we niet doen. Belangrijk is in een dergelijke periode te blijven kijken naar de toekomst en de kansen die op het pad komen. Juist dat is de kracht van een concern als Koninklijke BAM Groep en dat heeft zij de afgelopen 150 jaar bewezen.