Rijk en regio steken €2,5 mrd in Brainport Eindhoven voor groei chipindustrie

Het Rijk, de provincie en de regio investeren tot 2030 in totaal €2,51 mrd in Brainport Eindhoven om de verwachte economische groei van de regio in goede banen te leiden, het vestigingsklimaat in Brabant op peil te houden en de leefbaarheid te versterken.

"Onze regio blijft een stevige ontwikkeling doormaken", aldus Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Brainportregio Eindhoven. "De innovatieve maakindustrie groeit stevig. Door-ontwikkelen kan alleen als we blijven investeren in leefbaarheid en toegankelijkheid van de regio. Het gaat om een groei in balans, met oog voor welvaart én welzijn van mensen.”

Rijk en de Brainportregio hebben onder meer afspraken gemaakt over woningbouw, mobiliteit en het aanpakken van de druk op het stroomnet. Op het vlak van mobiliteit komt er onder meer een extra impuls voor de ontwikkeling van een hoogwaardig busstation in Eindhoven en een verkenning naar de verbreding van de A2/N2 en de omliggende wegen.

Gegeven de snelle economische ontwikkelingen zal ook de woningbouw flink moeten worden versneld. Er is € 245 mln beschikbaar om betaalbare woningbouw te versnellen in de 21 gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van een bijdrage van gemiddeld zo’n € 10.000 euro per woning, die Rijk en regio samen opbrengen voor de onrendabele top waarmee ontwikkelaars en corporaties nu te maken hebben.

In totaal gaat het nieuwe pakket om € 2,51 mrd euro; dit wordt voor circa 2/3e door het Rijk betaald en 1/3e door de regio (provincie, regio en private partijen).

img
Redacteur
Profiel