Rabo Vastgoedbericht: Actie ondernemen en doorpakken

Rabo Real Estate Finance pleit ervoor dat de de overheid strengere regels vaststelt om richting te geven, maar dat de sector zelf ook actie onderneemt, versnelt en doorpakt.

In het Bouw- en Vastgoedbericht 2022 gaat Rabo Real Estate Finance in op de vraag hoe we succesvol én slagvaardig blijven in een snel veranderend speelveld met steeds weer nieuwe kaders, spelers en spelregels. Hoe komen we van grote ambities naar concrete uitvoering en oplossingsgerichte acties? Hoe houden we aandacht voor ‘de dingen goed doen’, maar focussen we vooral op ‘de goede dingen doen’? De bank roept op om nieuwe regels niet lijdzaam af te wachten, maar ze juist voor te zijn.

Als het je in het huidige politieke speelveld al lukt om nieuwe regels op te stellen, is de vervolgvraag bijna altijd hoe je tot uitvoering komt. Bij meer rijksregie is succes nog niet verzekerd en met meer regels is iets nog niet ‘geregeld’.

Moeten we het dan maar overlaten aan de markt? Marktwerking wordt door velen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel problemen gezien. Ook verschillende pogingen tot ‘zelfregulering’ leverden vaak niet het gewenste resultaat op.

We weten volgens de bank welke kant we op moeten, maar vervolgens ontstaat een spagaat. Wat we gewend zijn werkt steeds minder goed, maar wat er voor in de plaats moet komen is onduidelijk. Enerzijds hebben we strengere regels nodig die ons richting geven en ons vertellen wat wanneer geregeld moet zijn, anderzijds moeten we versnellen en doorpakken. Zelf actie ondernemen en dingen regelen. Meer regels helpen daar niet altijd bij en staan ons soms zelfs in de weg. Daarnaast rijst de vraag of extra regels er ook echt voor zorgen dat we dingen sneller en beter regelen.

Veranderen kan op veel verschillende manieren. Om slagvaardig tot uitvoering te komen hebben markt en overheid allebei een eigen verantwoordelijkheid. Met regels alleen zijn dingen nog niet ‘geregeld’. Vandaar het advies van de bank: houd je aan de regels, maar volg ze niet! Wacht niet tot regels je vertellen wat je moet doen, maar wees ze voor.