Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark Purmerend

AM, woningstichting Rochdale, Prinsenstichting en gemeente Purmerend hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 340 woningen in Kwadijkerpark in Purmerend.

Het gaat om de bouw van 100 sociale huurwoningen en 240 woningen in de vrije sector. De woningen zijn een aanvulling op de eerder gebouwde woningen en voorzieningen voor cliënten van de Prinsenstichting. Kwadijkerpark ligt in de wijk Overwhere-Noord. Al sinds 2007 wordt door de Prinsenstichting, gemeente en Rochdale gewerkt aan herontwikkeling van het gebied.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen wordt gestreefd naar een overzichtelijke inrichting van het gebied, gebaseerd op kleinschaligheid en met respect voor de aanwezige natuurwaarden. Er komen onder andere rijwoningen, levensloopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwoningen. De verwachting is dat er vanaf medio 2021 wordt gestart met de bouw.

img
Redacteur
Profiel