Opleiding Adviseur Duurzaam Wonen voor alle Nederlandse hypotheekadviseurs

Zo'n 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt slaan de handen ineen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen.

De sector leidt hiervoor dit jaar 80% van alle 10.000 hypotheekadviseurs in Nederland op tot Adviseur Duurzaam Wonen. De branchegenoten hebben hiervoor het Sectorcollectief Duurzaam Wonen opgericht plus de website Adviseur Duurzaam wonen gelanceerd, waar professionals alle informatie over de opleiding kunnen vinden. Door de krachtenbundeling wordt de kennis en het draagvlak bij hypotheekprofessionals vergroot. Met als doel dat zij hun klanten kunnen adviseren en stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Rabobankgroep heeft de opleiding in 2019 samen met CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) ontwikkeld.

Klimaatakkoord
Het kabinet heeft in het klimaatakkoord opgenomen dat de komende 10 jaar 1,5 miljoen huizen moeten worden verduurzaamd. Tot 2021 gaat het jaarlijks om 50.000 huizen, daarna moet het aantal omhoog naar 200.000 woningen per jaar. Om verduurzaming in koopwoningmarkt te realiseren én te versnellen heeft de hypotheeksector concrete afspraken gemaakt. Het uiteindelijke doel van Sectorcollectief Duurzaam Wonen is om klanten meer in beweging te krijgen hun woning te verduurzamen. De deelnemende hypotheekbedrijven maken het thema verduurzaming integraal onderdeel van hun dienstverlening.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, is zeer te spreken over het sectorinitiatief. Hypotheekadviseurs zijn volgens het ministerie een belangrijke schakel bij het kopen van een woning of de aanpassing van de bestaande hypotheek en zien dit als een uitgelegen kans om de klant daarbij ook te informeren over verduurzaming van de woning en de mogelijkheden om dit te financieren.

Coronacrisis
Door de coronacrisis is een deel van de klanten mogelijk onzeker geworden over hun financiële toekomst en hebben zij nu andere prioriteiten dan het verduurzamen van hun woning. Tegelijk ziet de hypotheeksector ook dat er mensen zijn die dit moment aangrijpen om hun huis te verbeteren. Door huizenkopers proactief te informeren over de mogelijkheden en kosten van verduurzamen tijdens het kooptraject, wordt een verhuizing mogelijk ook aangegrepen om concrete duurzaamheidsplannen te maken. Het levert immers ook een waardevermeerdering van het huis op. Naast woningaankoop vormt onderhoud een belangrijk ‘natuurlijk’ moment om een huis te verduurzamen. Ook de behoefte aan een lagere energierekening of meer wooncomfort zijn belangrijke redenen. Zeker als mensen na de coronacrisis meer gaan thuiswerken.

Meer informatie over het collectief en de opleiding is te vinden op https://www.adviseurduurzaamwonen.nl/home.