Ollongren weer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening

Kajsa Ollongren keert na een langdurig ziekteverlof weer terug als minister van Binnenlandse Zaken. 

Morgen is Ollongren voor het eerst weer in de Tweede Kamer voor een wetgevingsoverleg over de verlenging van tijdelijke huurcontacten. Als minister van Binnenlandse Zaken wordt zij weer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en dossiers als het stikstofdossier. 

Ollongren onderging na de zomer een operatie aan haar bijholtes. Door complicaties duurde het maanden voordat Ollongren volledig herstelde.

Ollongren neemt al haar ministerstaken weer over van de bewindslieden die haar portefeuilles beheerden tijdens haar afwezigheid. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dragen vrijwel alle taken weer over aan de bewindsvrouw.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) blijft namens D66 de vicepremier, in elk geval zolang de coronacrisis voortduurt. Ollongren was voor haar operatie de vicepremier namens haar partij.