Nettoresultaat 2019 Edge gestegen naar € 24,5 mln

Het nettoresultaat van internationale kantoorontwikkelaar Edge is met bijna 60% gestegen naar € 24,5 mln (2018: € 15,4 mln), ondanks het feit dat de vennootschapsbelasting is gestegen naar € 14,6 mln (2018: € 4,8 mln).

In 2019 heeft Edge een forse groei doorgemaakt. Dat vertaalt zich in een stijging van de inkomsten voor 2019 (€ 336,6 mln) ten opzichte van 2018 (€ 222,2 mln). Deze stijging is vooral te danken aan het feit dat projecten uit voorgaande jaren zijn gestart of voortgezet in 2019. Zo leverde de ontwkkelaar onder meer het hoofdkantoor van twee banken op; Triodos en ING in Amsterdam. De bouwvorderingen hebben bedrijfsresultaten doen stijgen naar € 46 mln ten opzichte van 2018 (€ 20,5 mln). 

De totale activa van de onderneming zijn aanzienlijk toegenomen en bedragen nu € 520,1 mln (2018: € 387,9 mln). De toename van de lopende werkzaamheden, inclusief inventaris- en bouwcontracten, bedraagt € 408,6 mln (2019) ten opzichte van € 287,7 mln (2018). Het liquiditeitssaldo van de onderneming bleef op een stabiel niveau en eindigde op € 53,6 mln.

Overeenkomst bank
In de loop van 2019 heeft EDGE de facilitaire overeenkomst met een bank verlengd. Zowel de faciliteit van de rekening-courant als de mezzaninefinanciering zijn verhoogd om de verdere groei van het bedrijf te financieren. Waarschijnlijk wordt deze faciliteit in 2020 gedeeltelijk gebruikt om nieuwe projecten te financieren.

Het eigen vermogen vertoont een stijging van 14% — het resultaat van de netto-opbrengst in combinatie met een dividenduitkering in 2019. Edge werkt nauw samen met partners en investeerders om de impact van het Coronavirus op de bedrijfsactiviteiten en de voortgang van de projecten te monitoren. Waar mogelijk worden maatregelen getroffen om de impact op de projecten te minimaliseren.

In 2019 werden onder meer twee locaties toegevoegd aan de ontwikkelingsportefeuille in Boston en één in het Londense Southbank. In Duitsland heeft Edge East Side in Berlijn (verwachte oplevering in 2023) een huurcontract getekend met Amazon, en is Edge Suedkreuz Berlin gekozen als het nieuwe hoofdkantoor van Vattenfall.