Neprom vraagt gemeenten om digitaal door te werken

De Neprom roept gemeenten op om ondanks de Corona-crisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten.

Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter: ‘Het is begrijpelijk dat iedereen in eerste instantie ontregeld raakt door de impact van het Corona-virus en het is zeker nog geen business as usual, maar laten we proberen met elkaar de ontwikkeling van nieuwe woningen en andere bouwwerken zoveel mogelijk op gang te houden. Daar plukken we later de vruchten van.’

Volgens de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, waren als gevolg van de corona-crisis de meeste leden vorige week al grotendeels omgeschakeld naar het thuiswerken. De ontwikkelaars geven aan dat nagenoeg alle werkzaamheden van initiatief, ontwikkeling, vergunningverlening, aanbesteding, bouwvoorbereidingen tot aan de start van de bouw vanuit huis kunnen plaatsvinden. Uitdagingen zien ontwikkelaars vooral als het gaat om bijeenkomsten met omwonenden en kopers.

Ook bij veel andere partijen in de keten, waaronder gemeenten, signaleert de Neprom dat zij voortvarend zijn omgeschakeld naar thuiswerken en elektronisch vergaderen. Overleg over vergunningaanvragen en alle andere zaken waar gemeenten een rol bij spelen, blijken heel goed op afstand plaats te kunnen vinden. Uitzetter: ‘Sommige gemeenten hebben heel alert gereageerd, maar we horen ook van leden dat veel gemeenten alle afspraken en overleggen hebben geannuleerd. In een aantal gevallen is de techniek en de ondersteuning nog onvoldoende. We roepen iedereen op om maximaal in te zetten om vanuit huis werken, zodat de gehele planontwikkeling en het vergunningentraject niet onnodige vertraging oplopen. We weten dat deze situatie nog een tijd zal voortduren, dus is het zaak dat digitaal thuiswerken het nieuwe normaal wordt.’

De Neprom signaleert knelpunten bij raadsvergaderingen en bijeenkomsten met bewonersinspraak. Uitzetter: ‘Digitale besluitvorming in de gemeenteraad is op dit moment wettelijk niet mogelijk. We roepen het ministerie van BZK op om te onderzoeken of hier alternatieve vormen voor ontwikkeld kunnen worden en van een wettelijke basis kunnen worden voorzien. Natuurlijk staat openbaarheid voorop, maar er zijn technische oplossingen mogelijk die fysieke bijeenkomsten overbodig maken. Overigens zijn er mogelijkheden om zonder het vereiste quorum toch tot besluitvorming te komen. Tevens vragen we aan de Raad van State om haar werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten.’